Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o prowadzonym śledztwie dot. wystawiania poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu - Zachód prowadzi śledztwo w sprawie wystawiania na szeroką skalę poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich.

Lekarz orzecznik Aleksandra K. podejrzana jest   popełnienie czynów  polegających na poświadczaniu nieprawdy odnośnie okoliczności mającej znaczenie prawne w zaświadczeniach lekarskich wydawanych w oparciu o przepis art. 43 pkt.2 oraz 229§4 kodeksu pracy, orzeczeniach lekarskich dotyczących osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na  broń gazową, a także orzeczeniach lekarskich  na podstawie ustawy z Prawo o ruchu drogowym  oraz orzeczeniach lekarskich z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-  epidemiologicznych wystawionych  dla szeregu osób zatrudnionych w rożnych firmach  w zamian  za uzyskaną korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwotach od 20 zł do 150 zł .

Wymienionej przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów popełnienia czynów poświadczania nieprawdy. Zarzuty objęły też czyn polegający na podrobieniu jednego zaświadczenia  lekarskiego.

W procederze brał udział mąż wymienionej, któremu przedstawiano zarzuty pomocnictwa polegającego na  pośredniczeniu w kontaktach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a Aleksandrą K., odbieraniu danych  osobowych  i przekazywaniu dokumentów , a także ich wypełnianiu i odbieraniu ustalonych kwot.

Podejrzani działali od wielu lat / już od 2001 r, na szeroką skalę od 2005 roku/, wystawiając kilkaset zaświadczeń.. Pacjenci otrzymywali stosowne zaświadczenia za określone kwoty pieniędzy nie będąc badanymi. W wielu przypadkach zaświadczenia takie były wydawane bezpośrednio pracodawcom pacjentów bez  ich wiedzy

Śledztwo obejmuje nadto „lewe” zwolnienia lekarskie i recepty.

 

Podejrzani nie przyznali się do stawianych zarzutów i odmówili złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych  środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zaś wobec Aleksandry K nadto  nakaz powstrzymywania się od działalności związanej z wystawianiem zaświadczeń , recept, zwolnień L4.

 

 

Śledztwo trwa  i gromadzone są nowe dowody. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

                

Aktualności