Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o prowadzonym śledztwie.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Śródmieście Wschód zostały przedstawione Arturowi W. zarzuty dotyczące przywłaszczenia i usiłowania przywłaszczenia, na szkodę Fundacji Cracovitalia, pieniędzy w łącznej wysokości 1,800 tys. zł, oraz  podejmowania - w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia tak przywłaszczonych środków pieniężnych czynności mających utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków / pranie brudnych pieniędzy/.

Wyżej wymieniony w 2005 roku był współzałożycielem wymienionej Fundacji i członkiem jej zarządu.

W listopadzie 2009 roku przywłaszczył ponad 600 tys. zł zdeponowanych na rachunku bankowym Fundacji. Następnie zlecił przelanie tej kwoty na rachunek spółki zagranicznej, która udzieliła mu pożyczki. Faktycznie kwotę pożyczki uzyskali rodzice podejrzanego, gdyż ich konto zostało wskazane do przelewu, na prośbę syna. Oni też firmowali umowę pożyczki.

W czerwcu 2014 roku Artur W. usiłował przywłaszczyć sobie kolejną kwotę prawie 500 tys. zł ze środków Fundacji. Do wypłaty środków jednak nie doszło z uwagi na odmowę wykonania transakcji przez bank. Również w czerwcu br. przywłaszczył sobie, poprzez dokonanie wypłaty gotówki z kart Fundacji, kwotę 400 tys. zł.

Usiłował nadto przywłaszczyć kwotę 800 tys. zł, co jednak nie nastąpiło (bank odmówił wykonania zleconych transakcji).

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur W. w swoich wyjaśnieniach podał okoliczności dokonywanych przez niego przelewów i wypłat środków z kont Fundacji.

Stwierdził, że 600 tys. zł pobrane w 2009 roku miały być pożyczką. Chciał zwrócić te pieniądze Fundacji. Kupił jednak nieruchomość, potem sprzedał, a pieniądze przeznaczył na zakup kolejnej nieruchomości.

Pobrane w czerwcu br. 400 tys. zł przekazał osobie, u której miał dług.

Prokurator zastosował względem niego środki takie jak: dozór Policji, poręczenie majątkowe w kwocie 130 tys. zł, zobowiązanie do powstrzymywanie się od wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka zarządu Fundacji Cracovitalia, zakaz opuszczania kraju oraz ustanowił hipotekę przymusową w wysokości 1 miliona złotych na nieruchomości podejrzanego.

Arturowi w. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokuratura wykonuje dalsze czynności procesowe  / związane z  gospodarką finansową Fundacji /.

Aktualności