Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o prowadzonym postępowaniu i działaniach prokuratury.

Prokurator Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w prowadzonym śledztwie, przedstawił zarzuty 2 podejrzanym, którzy w różny sposób nękali pokrzywdzoną. Pokrzywdzona poznała wiosną 2012 r. Krzysztofa K. Jego firma wykonywała w mieszkaniu pokrzywdzonej usługi remontowe.

W okresie od 27 listopada 2012r. do 8 czerwca 2014r., ze strony Krzysztofa K oraz jego brata Artura K. doszło do zainicjowania szeregu zdarzeń związanych bezpośrednio z osobą pokrzywdzonej oraz osób jej najbliższych. Zdarzenia te noszą znamiona przestępstw gróźb karalnych, uszkodzenia mienia, pobicia pokrzywdzonej oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzeń, które zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W szczególności podłożenie ognia pod drzwi mieszkania pokrzywdzonej w budynku, w którym zamieszkuje znaczna liczba mieszkańców, dwukrotnego podłożenia ognia pod samochodami pokrzywdzonej, zaparkowanymi na parkingu pod blokiem mieszkaniowym, co w konsekwencji spowodowało nie tylko zniszczenie samochodów pokrzywdzonej oraz innych samochodów tam zaparkowanych, ale w dniu 27 lutego 2013r. doszło do zajęcia przez ogień podłożony pod samochód pokrzywdzonej skrzynki z instalacją gazową tego budynku, co stworzyło realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia dla wielu osób, przy uwzględnieniu faktu, iż w tym bloku mieszkaniowym zamieszkuje znaczna liczba osób.

Z dokonanych w toku śledztwa ustaleń wynika, iż bezpośrednim inicjatorem tych zdarzeń był podejrzany Krzysztof K., a wykonawcą jego brat Artur K.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Krzysztof K. nie przyznał się do zarzuconych mu przestępstw. Złożone przez podejrzanego wyjaśnienia pozostają w sprzeczności z ustaleniami faktycznymi dokonanymi w toku dotychczasowego śledztwa.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur K. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. W prowadzonym śledztwie ustalany jest motyw działania podejrzanych. Obu podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie w/wymienieni zostali tymczasowo aresztowani na okres 2 miesięcy. Wartość zniszczonych samochodów – własności pokrzywdzonej wynosi 38 tys. zł.

W październiku 2013 r Krzysztof K. został oskarżony o stalking / uporczywe nękanie tej samej pokrzywdzonej /. Sprawa ta nie została zakończona.

Aktualności