Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o prowadzonym postępowaniu i wykonywanych czynnościach.

W dniu 12 czerwca 2012 r. Prokuratura Rejonowa Kraków -Prądnik Biały wszczęła śledztwo w sprawie oszustw dokonywanych w latach 2007 -2011 na szkodę m.in. PZU SA Oddział w Krakowie polegających na przedstawianiu wniosków o wypłatę odszkodowania związanego ze zdarzeniami komunikacyjnymi , które faktycznie nie miały miejsca lub też ich przebieg był inny niż to opisano we wnioskach i doprowadzenia w ten sposób PZU SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 500 000 złotych -tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk.

            W styczniu 2013 r. w ramach tego śledztwa , po ustaleniu, że zachodzi uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstw z ustawy  z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeprowadzono czynności na terenie Bochni i w sąsiednich miejscowościach w ramach, których zabezpieczono dwie linie uprawy  marihuany.

W związku z naruszeniem przepisów cytowanej ustawy przedstawiono, w tym wątku, zarzuty 12 osobom. Zarzuty te związane były z uprawą środka odurzającego, udzieleniem pomocy do prowadzenia tej uprawy, udzieleniami: odpłatnym i nieodpłatnym marihuany. Wobec tych osób podejrzanych skierowano 3 akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bochni. W stosunku do 10 osób przed Sądem Rejonowym w Bochni zapadły już wyroki skazujące ,zaś  wobec 2 osób toczy się jeszcze postępowanie.

            W oparciu o zebrany materiał dowodowy przedstawiono zarzuty z art. 286§1 kk. 4 kolejnym osobom / zarzuty dotyczyły wyłudzenia kwot odszkodowań, za 3 fikcyjnie zgłoszone kolizje komunikacyjne, w kwocie ponad 43 tys. zł./. W tym zakresie skierowano do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Krowodrzy akt oskarżenia. Postępowanie w tej sprawie nie jest jeszcze zakończone

            Realizując kolejne czynności w śledztwie , w marcu oraz na początku kwietnia 2014 r. prokurator przedstawił 8  kolejnym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która w latach 2009-2012 zajmowała się zgłaszaniem fikcyjnych szkód komunikacyjnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Na podstawie podawanych fałszywych informacji członkowie grupy uzyskiwali znaczne kwoty odszkodowań w ramach polis OC i AC.

W śledztwie przedstawiono także zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą   kolejnemu podejrzanemu.

W stosunku do podejrzanego kierującego grupą przestępczą Sąd Rejonowy Wydział IX Karny dla Krakowa-Krowodrzy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 14 dni od daty zatrzymania ,

W dniu 7 kwietnia 2014 r. ten podejrzany stawił się w prokuraturze i został przesłuchany. W dniu 8 kwietnia 2014 r. prokuratura skierowała wobec niego wniosek o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania do 30 czerwca 2014 r.

W stosunku do dwóch kolejnych podejrzanych  ten sam Sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 30 czerwca 2014 r.  Wobec 6 kolejnych osób prokurator zastosował  środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportów.

Osoby wobec których zastosowano  tymczasowe aresztowanie nie przyznały się do przedstawionych im zarzutów ,zaś osoby, wobec których zastosowano  wolnościowe środki zapobiegawcze, przyznały się do zarzutów lub też nie przyznając się złożyły obszerne wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.  Łączna wartość wyłudzonych odszkodowań w 5 ustalonych dotychczas przypadkach przekracza 113 tys. zł. Podejrzanemu kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Pozostałym podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności do lat 8.

Bogusława Marcinkowska
Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Aktualności