Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o przedstawieniu zarzutu 17 -letniemu uczniowi jednego z krakowskich liceów.

W ramach wykonywanych czynności przez funkcjonariuszy CBŚ w Krakowie, ustalono, że w miejscu zamieszkania Jakuba K. mogą znajdować się substancje chemiczne mogące służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik -Biały wydał nakaz przeszukania pomieszczeń, a czynność ta potwierdziła, że w pomieszczeniach tych znajdują się  mieszanki tego typu substancji stanowiące materiał wybuchowy. Na polecenie prokuratora został zatrzymany 17- letni Jakub K. i w dniu 3 kwietnia br prokurator przedstawił mu zarzut wyrabiania, gromadzenia i posiadania substancji wybuchowej w postaci mieszanin pirotechnicznych o łącznej wadze 470 gr, które mogły spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jakub K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, podał, że zdawał sobie sprawę z tego, że jest to czyn zabroniony. Uważał, że dokonując tego w sposób maksymalnie bezpieczny dla siebie i nie zagrażający innym  osobom – to nie jest to czyn szkodliwy. Przechowywał takie substancje, które uważał za bezpieczne i niezdolne do spontanicznego wybuchu. Uważał się za uprawnionego do używania odczynników chemicznych – jako osoba świadoma i posiadająca wiedzę w tym zakresie / podejrzany jest uczniem klasy o profilu matematyczno – chemicznym/. Odczynniki nabył w Internecie. Końcem 2013 r mieszał odczynniki i tworzył petardy, by użyć je w noc sylwestrową. Żałuje, że tego dokonywał i stwierdził, że porzuci te zainteresowania. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Prokurator zastosował względem niego środki zapobiegawcze jak: dozór Policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Aktualności