Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o skierowaniu wniosku - dotyczącego Romana P.

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o wydanie postanowienia o dopuszczalności wydania stronie amerykańskiej Romana P. Dalsze procedowanie w tej sprawie będzie należało do wymienionego Sądu.

Z umowy ekstradycyjnej wynika możliwość wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego. Fakt posiadania obywatelstwa polskiego nie jest więc bezwzględną przeszkodą ekstradycyjną. W tym zakresie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w dniu 21.09.2011 roku. Pomimo upływu okresu przedawnienia ścigania czynu zarzucanego Romanowi P., według polskiego prawa, władze amerykańskie mogą zabiegać o wydanie Romana P.- wynika to z umowy o ekstradycji z dnia 10.07. 1996 roku.

Zgodnie z ustawodawstwem tego kraju okres przedawnienia ścigania tego czynu nie nastąpił. Prokuratura zajmuje stanowisko jedynie w odniesieniu do przesłanek formalnych, nie odnosi się do innych okoliczności mieszczących się w pojęciu „właściwości wydania”- art. 4 umowy o ekstradycji / okoliczności inne niż tylko natury prawnej /.  Zdaniem prokuratury okoliczności te bada Minister Sprawiedliwości RP.

Aktualności