Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o skierowanym akcie oskarżenia przeciwko lekarzowi i innej osobie.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył prowadzenie postępowanie skierowanym do sądu aktem oskarżenia przeciwko Marianowi P. i Leszkowi K.

Marian P. został oskarżony o przyjęcie jako osoba pełniąca funkcję publiczną - Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zakopanem i Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-  korzyści majątkowych od 4 osób w łącznej kwocie 5 tys. zł przy czym w 3 sytuacjach obiecał przyspieszenie udzielenia świadczenia medycznego w postaci wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego refundowanego w całości przez NFZ. Wymienione korzyści przyjął w okresie od 2002 r do 2008 r i w okresie od maja 2010 r do 05.09.2011 r.

Nadto nakłaniał z-cę Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP Leszka K. do przekroczenia uprawnień poprzez uzyskanie, z pominięciem drogi służbowej, informacji stanowiących tajemnicę służbową dotyczących czynności operacyjnych i procesowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne podległe Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji .

Korzyść z tego miała osiągnąć osoba fizyczna - uzyskanie świadczenia medycznego poza kolejnością , z pominięciem prowadzonej przez szpital listy pacjentów ( nie dotyczyło to wszczepienia endoprotezy ).

Leszek K. został oskarżony o przekroczenie uprawnień i nakłanianie funkcjonariuszy KWP w Krakowie do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicą służbową w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez osobę prywatną polegającą na uzyskaniu świadczenia medycznego poza kolejnością i listą pacjentów prowadzoną przez szpital. Nadto został oskarżony o nakłanianie funkcjonariusza Policji do nie zarejestrowania  w Krajowym Systemie Informatycznym Policji punktów karnych za wykroczenie popełnione przez jego znajomego.

Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych Marian P i Leszek K. nie przyznali się do popełnienia zarzuconym im czynów , początkowo złożyli wyjaśnienia , później skorzystali z przysługującego im prawa do odmowy skierowania wyjaśnień .

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.   

Aktualności