Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o skierowanym do sądu akcie oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu zakończyła prowadzone postępowanie i skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Arturowi F. Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż wykorzystując zaufanie osób, które poznał poprzez Internet  / przez portale randkowe/ , wcześniejszych znajomych, członków rodziny jak i osób,  które np. starały się o pracę w jego firmie, wykorzystywał ich dane osobowe do zaciągania na w/w dane kolejnych pożyczek. 

Artur F. na jedną osobę zaciągał lub próbował zaciągnąć np. 12 pożyczek. Najniższa kwota udzielonej pożyczki to 100 zł, najwyższa 1200 zł. Do kontynuowania procederu niezbędne dla sprawcy było uzyskanie od osób fizycznych dostępu do kont zakładanych na ich dane. Osoby przyjmowane do pracy były przekonywane, iż założenie konta
w bankowości elektronicznej jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy – np. przy przyjmowaniu zaliczek od kontrahentów. Po otwarciu konta często podstępem uzyskiwał login do konta i karty tzw. zdrapki z hasłami do kolejnych transakcji, innym razem pokrzywdzeni nieświadomi niebezpieczeństwa sami przekazywali sprawcy dokumentację bankową.

Cześć osób została zwiedziona perspektywą przyszłych prowizji z wygranych z gry w karty (pokera) poprzez portale internetowe. W grach miał uczestniczyć za inne osoby Artur F.  Wszystkie w/w osoby jako warunek współpracy miały także założyć konto bankowe (elektroniczne) i następnie udzielić sprawcy dostęp do niego.

Czujność wszystkich pokrzywdzonych ,,usypiał”  fakt, iż otwierane konta nie były debetowe. Do uzyskania pożyczki wystarczało przelanie z konta na rzecz pożyczkodawcy 1 grosza, dostęp do konta pokrzywdzonych osób fizycznych (choćby kilkugodzinny) oraz posiadanie ich danych osobowych oraz skanów dokumentów jak np. dowodu osobistego.

Artur F. pomimo skierowania wobec niego w grudniu 2013 r. dwóch aktów oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie Śródmieście - Wschód ( dwie pokrzywdzone osoby fizyczne) nadal kontynuowałby swój proceder.

Sprawca był obserwowany przez Policję i zatrzymany, gdy się tego nie spodziewał.  W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania zabezpieczono liczną dokumentację jak i kwotę 3250 zł, którą stanowi zabezpieczenie majątkowe w sprawie. Prokuratura zbierała akta spraw z innych jednostek Policji i Prokuratur, gdyż zebranie wszystkich czynów w jednym postępowaniu oddało całokształt przestępczej działalności Artura F. Jednostkowo rozpoznawane nie oddawały całości obrazu przestępczej działalności sprawcy.  

Artur F. został zatrzymany w dniu 12 lutego 2014 r., a w dniu 13 lutego 2014 r, na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza Wydział II Karny w Krakowie, zastosował tymczasowe aresztowanie - na okres trzech miesięcy. W dniu 30 kwietnia 2014 r. postanowieniem prokuratora środek ten został uchylony i zamieniony jednocześnie na inne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 10 000 zł i dozoru Policji.

Po opuszczeniu AŚ podejrzany stawiał się na każde wezwanie – nie utrudniał postępowania. Łącznie przedstawiono mu łącznie 182 zarzuty. Są to przestępstwa oszustw ( i podszywania się pod inne osoby w Internecie) jak i usiłowań oszustw, popełnionych na szkodę 17 pokrzywdzonych (osób fizycznych), których danymi się posłużył, a także 35 podmiotów gospodarczych - instytucji nie będących bankami, a udzielających pożyczek poprzez sieć Internet. Łączna kwota szkody to ok. 67 000 zł.

/ zarzuty doprowadzał do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. poprzez wprowadzenie pracowników firmy w błąd co do tożsamości pożyczkobiorcy i zamiaru zwrotu zaciągniętej pożyczki podszywając się przy tym pod osobę fizyczną wykorzystując jej dane osobowe oraz konto bankowe w celu wyrządzenia szkody majątkowej, -Tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 190a § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k./.

Zwracamy uwagę, iż pożyczki zawierane przez Internet nie wymagają podpisu, a nawet najbardziej dramatyczna sytuacja materialna nie powinna eliminować ostrożności przy okazywaniu naszych danych osobowych, a co dopiero udzielaniu innym osobom zeskanowanych dokumentów tożsamości czy też całości dokumentacji do konta w bankowości elektronicznej. Podkreślić należy, że Artur F. nie włamywał się do kont bankowych, a wykorzystywał nieświadomość zagrożenia innych osób czy to tylko poznanych czy też znanych ,,od lat”.

W prowadzonym postępowaniu Artur F. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu / kara 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat, grzywna, obowiązek naprawienia szkody osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym/.

 

Aktualności