Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Informacja o umorzeniu dochodzenia.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Krowodrza umorzyła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia w dniu 30 listopada 2014 roku w miejscowości Racławice małoletniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną, tj. o przest. z art. 160 § 3 w zw. z art. 160 § 2 kk - wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie wykazał, aby babcia pokrzywdzonego naruszyła w sposób istotny reguły postępowania z dobrem prawnym, jakim jest życie i zdrowie małoletniego, pozostającego w krytycznym dniu pod jej opieką, zdarzenie zaś skutkujące narażeniem jego życia na niebezpieczeństwo, było jedynie nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, za który nie można przypisać żadnej z osób odpowiedzialności karnej.  Należy również wspomnieć, że niemożność przypisania odpowiedzialności za skutek w postaci narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo wyklucza jednocześnie, z tych samych powodów dotyczących treści obowiązku gwaranta nienastąpienia skutku, możliwość przypisania takiej odpowiedzialności za skutek idący dalej, a więc spowodowanie u pokrzywdzonego choroby realnie zagrażającej życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kk, która w rzeczywistości zaistniała.

Aktualności