Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Informacja o zarzutach dla Anny Ch.

07-12-2010

W dniu dzisiejszym w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie ogłoszono Annie Ch.
61 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę rodziców małoletnich pacjentów oraz NFZ.
Część z ogłoszonych zarzutów dotyczy wprowadzania rodziców pacjentów w błąd co
do konieczności długotrwałego oczekiwania na refundowane zabiegi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu, a następnie operowanie dzieci tych osób w ramach zabiegów komercyjnych bez udzielenia tym osobom wyczerpującej informacji co do możliwości wykonywania zabiegów w ramach refundacji. W części z tych przypadków rodzice pacjentów płacili dodatkowe kwoty bezpośrednio do rąk lekarki, która utrzymywała, iż należy do tych zabiegów dopłacić. Uzyskane w ten sposób przez podejrzaną korzyści to ok. 22.000 złotych przyjętych bezpośrednio i ok. 24.000 złotych z prowizji zabiegów wykonanych komercyjnie ( ogólna wartość wykonanych w ten sposób zabiegów opłaconych w kasach placówek – ok. 60.000 złotych ).
Kolejna część zarzutów dotyczy przyjmowania pieniędzy od rodziców pacjentów za zabiegi, co do których – zdaniem podejrzanej – brak było możliwości refundacji, a które były w całości refundowane przez NFZ. Kwota przyjętych korzyści to ok. 21.000 złotych.
Dalsza część zarzutów dotyczy poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej pacjentów i wprowadzania w błąd NFZ co do wykonanych w rzeczywistości zabiegów i uzyskiwania w ten sposób zawyżonej refundacji – ustalona szkoda NFZ – 10.000 złotych.
Po ogłoszeniu zarzutów podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania.
W odniesieniu do powyższych zarzutów planowane jest wyłączenie materiałów
do odrębnego postępowania i zakończenie tego wątku w najbliższym czasie.
W ramach przedmiotowego śledztwa wyjaśniane są również inne wątki,
co skutkowało koniecznością przedłużenia okresu trwania śledztwa do końca czerwca 2011 r. Z uwagi na charakter i etap postępowania prokuratura nie udziela bliższych informacji w tym zakresie.
Nadmienić należy, iż wobec podejrzanej stosowany pozostaje jedynie środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 40.000 złotych. Wobec podejrzanej nie były i nie są stosowane inne środki zapobiegawcze, które uniemożliwiałyby lub utrudniały podejrzanej wykonywanie zawodu lub dostęp do niej przez pacjentów.

Aktualności