Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o zarzutach dot. wyprowadzenia pieniędzy z ZIKiT.

01-03-2012

W dniu dzisiejszym, w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa Nowej – Huty ogłoszono zarzuty 2 osobom: Iwonie Cz. i Andrzejowi D. Podejrzani działali wspólnie w okresie od 1 lutego 2008 roku do 11 kwietnia 2011 roku w Krakowie, Iwona Cz. pełniąc funkcję publiczną głównej księgowej Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie / po przekształceniach organizacyjnych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu /, przekraczając swoje uprawnienia i niedopełniając obowiązków służbowych polegających na przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych ZIKiT, a Andrzej D. wiedząc jaką pełni funkcję Iwona Cz. i wykorzystując jej uprawnienia, przywłaszczyli powierzone pieczy Iwonie Cz. pieniądze w łącznej kwocie ponad 5 mil. 200 tys. zł. stanowiące mienie wielkiej wartości na szkodę ZIKiT w Krakowie. Pieniądze te zostały przelane, bez podstawy prawnej, na konto bankowe prowadzącego działalność gospodarczą Andrzeja D. Przelewów w tym czasie było 26, a na konto Andrzeja D. przekazywane były różne kwoty w granicach od ok. 20 tys. zł do ok. 1 mil. 150 tys zł. Przelewy pieniędzy z konta ZIKiT następowały na polecenie Iwony Cz. W dwóch przypadkach przelew nastąpił na podstawie rzeczywistej faktury wystawionej przez firmę Andrzeja D. ale wcześniej, w tym zakresie, kwota została już uiszczona. W pozostałych przypadkach w tytule przelewu powoływano się głównie na fikcyjną cesję wierzytelności / też na zwrot zabezpieczenia dotyczącego innego podmiotu /. Kwota prawie 266 tys. zł została zwrócona z konta firmy Andrzeja D. na konto ZIKiT. W dniu 29 lutego br wykonane zostały czynności przeszukania w miejscach zamieszkania podejrzanych oraz w siedzibie firmy Andrzeja D. Na mieniu Andrzeja D. /na nieruchomościach/ ustanowiono zabezpieczenie majątkowe, z uwagi na grożącą karę grzywny i istniejącą szkodę. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Iwona Cz. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, złożyła wyjaśnienia, w których podała, że działanie takie podjęła ze względów osobistych, wykorzystała zaufanie jakim darzyli ją pracownicy i dyrektorka. Kiedy raz udało się jej w ten sposób przelać pieniądze na konto Andrzeja D. robiła to dalej. Wszystkie pieniądze przekazała Andrzejowi D.,a on na swoją działalność gospodarczą. Potwierdził to w swoich wyjaśnieniach podejrzany Andrzej D., który również przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.Zadeklarowal wyrównanie szkody w calości. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory Policji, zakaz opuszczania kraju polączony- z zatrzymaniem paszportu Andrzejowi D., a zakazem wydania takiego dokumentu Iwonie Cz. oraz poręczenia majątkowe po 50 tys. zł.

Aktualności