Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o zarzutach przedstawionych Józefowi K.

W dniu 14 lipca 2014 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, został zatrzymany Józef K. pełniący funkcję kierownika Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej CM UJ w Krakowie.

Prokurator przedstawił mu 19 zarzutów w tym 17 przyjęcia korzyści majątkowej, które obejmują kilkadziesiąt czynów. Łączna wartość przyjętych korzyści wynosi  kilka tysięcy zł., w okresie od 2003 roku do 2014 roku. Kwoty korzyści – pieniędzy, które przyjmował wynoszą od kilkudziesięciu zł do kilkuset zł. Dwa zarzuty dotyczą poświadczania nieprawdy w dokumentach medycznych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jozef K. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował względem niego środki zapobiegawcze takie jak poręczenie majątkowe  w kwocie 50 tys. zł., zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zawiesił go w wykonywaniu czynności kierownika w/wym. oddziału.

Podejrzanemu Józefowi K. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Zarzuty wręczania korzyści majątkowej przedstawiono 4 pacjentkom Józefa K. , z których 3  przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyły wyjaśnienia. Prokurator zastosował względem nich dozory Policji. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że pacjentek wręczających korzyści majątkowe było kilkadziesiąt. W związku z tym prokuratura planuje przedstawienie tym osobom zarzutów. Osoby te jednak mogą uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli same poinformują o tym organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnią wszystkie istotne okoliczności jego popełnienia, zanim organ ten o nim się dowiedział. Śledztwo jest rozwojowe, planujemy przedstawienie kolejnych zarzutów również podejrzanemu Józefowi K. 

Aktualności