Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja z prowadzonego postępowania dot. zdarzenia z dnia 20.06.2015 r.

W dniu 22.06.2015 roku w godzinach popołudniowych zatrzymana kobieta została poinformowana, że została zwolniona. Z uwagi na jej stan zdrowia nie można wykonać z nią żadnych czynności procesowych i nie można również określić kiedy taka czynność zostać może wykonana. Wstępne wyniki sekcji mężczyzny obecnie nie pozwalają na podjęcie decyzji o przedstawieniu kobiecie zarzutu. W prowadzonym postępowaniu zaplanowano dalsze czynności głównie uzyskanie różnych opinii oraz takich, które będą weryfikować wersję kobiety przedstawioną w przesłuchaniu jej w charakterze zawiadamiającej i świadka / zawiadomienie takie zostało złożone bezpośrednio po zdarzeniu /. Żadna z wersji śledztwa nie jest wykluczona, konieczne jest wykonanie szeregu czynności procesowych.

Aktualności