Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Kara dla pijanej matki.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła Bożenę P. o to że w dniu 20 grudnia 2014 roku w Krakowie naraziła małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez sprawowanie nad nim opieki będąc w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonym stężeniu 1,60 mg/l, 1,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czym nie wywiązała się z ciążącego obowiązku opieki nad nim tj. o przestępstwo z art. 160§2 kk i skierowała do sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze w/wymienionej.

W dniu 29.05.2015 r. sąd skazał Bożenę P. na karę 1 roku ograniczenia wolności zobowiązując ją do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Został również orzeczony obowiązek podjęcia przez nią przeciwalkoholowego leczenia odwykowego.

Stan nietrzeźwości Bożeny P. został ujawniony przez kuratora sądowego. Wówczas opiekowała się ona 1,5 miesięcznym synem.

Aktualności