Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejne zarzuty w śledztwie dot. m. in. s-ki Kraków Biznes Park

25-05-2009

W dniu dzisiejszym, w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzącym śledztwo dotyczące m. in. spółki Kraków Biznes Park przedstawiono 2 zarzuty Józefowi K.
Wymienionemu zarzucono iż:
1. W dniu 11 grudnia 2006 roku w Krakowie, będąc radnym Rady Powiatu w Krakowie i członkiem Zarządu Powiatu w Krakowie pełniącym funkcję Starosty Powiatu w Krakowie, nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 25 c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w postaci podania pełnej informacji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu poprzez zatajenie prawdy w złożonym oświadczeniu majątkowym – ze stanem faktycznym na dzień 30 listopada 2006 roku, w którym zataił dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 listopada 2006 roku z tytułu innych zajęć w łącznej wysokości ok. 18.500 zł, które otrzymywał w następstwie przelewów bankowych dokonanych przez spółkę „Creation” na swoje osobiste konto.
2. W dniu 25 kwietnia 2007 roku w Krakowie, będąc radnym Rady Powiatu w Krakowie i członkiem Zarządu powiatu w Krakowie pełniącym funkcję Starosty Powiatu w Krakowie, nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 25 c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w postaci podania pełnej informacji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu poprzez zatajenie prawdy w złożonym oświadczeniu majątkowym – ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2006 roku, w którym to oświadczeniu zataił dochody uzyskane w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku z tytułu innych zajęć w łącznej wysokości ok. 20 tys. zł., które otrzymał w następstwie przelewów bankowych dokonanych przez spółkę „Creation” na swoje osobiste konto.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Józef K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na zadawane pytania. Wobec podejrzanego nie zastosowano środków zapobiegawczych.
Józefowi K.  grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności