Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejni zatrzymani w sprawie o fikcyjne przejmowanie spółek.

25-06-2007

      W dniu 25 czerwca 2007 roku funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego KGP zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie kolejne trzy osoby uczestniczące w działalności zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej przez mieszkańca Krakowa Jacka M. ps. „Marchewa”, zajmującej się m.in. przejęciem ponad 300  zadłużonych podmiotów gospodarczych z terenu całej Polski, a następnie wyprowadzanie z nich majątku, celem uniknięcia zaspokojenia wierzycieli, w tym także na rzecz Skarbu Państwa.
        Wymieniona działalność polegała na fikcyjnym nabywaniu podmiotów prawa handlowego, którym groziła niewypłacalność, a następnie usuwaniu, ukrywaniu, zbywaniu składników ich majątku, w celu udaremnienia zaspokojenia ich wierzycieli i doprowadzeniu do upadłości i niewypłacalności. Spośród zatrzymanych osób, jedna aktywnie uczestniczyła w planowaniu i organizowaniu działalności grupy przestępczej, pozostałe dwie pełniły role figurantów, tzw. „słupów”, którzy fikcyjnie nabywali pokrzywdzone spółki.
       Zatrzymanym przedstawiono m.in zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, jednej z nich udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przywłaszczenia majątku pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych. 
       Na wniosek Prokuratury Sąd tymczasowo aresztował na okres trzech miesięcy, mężczyznę podejrzewanego o udział w organizowaniu przestępczej działalności grupy , decyzją prokuratora w stosunku do pozostałych dwóch osób, które w złożonych wyjaśnieniach potwierdziły ustalenia śledztwa,  zastosowano zakaz opuszczania kraju i dozór Policji. (AK)

Aktualności