Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejny akt oskarżenia dot. zdarzenia pod Multikinem w Krakowie.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła 24 osobę o udział w zdarzeniu w dniu 23.09.2012 r. pod Multikinem w Krakowie.

Oskarżony Marek D. był poszukiwany listem gończym, zatrzymany został w Gdańsku w dniu 18.02.2015 r.

W toku prowadzonego śledztwa w/wym. przedstawiono zarzut udziału w pobiciu 2 pseudokibiców KS Wisła Kraków przy posłużeniu się narzędziami m.in. w postaci noży, maczet, drewnianych pałek, drewnianych styli, kijów, rurek metalowych, pałek teleskopowych, siekier, gazu pieprzowego, przy czym co najmniej Oliwer P., Kacper B., Maciej B. posiadali noże, Miłosz G., Filip G., Mateusz G., Tomasz S., Krystian K. posiadali maczety, Paweł O. drewniany styl od siekiery, Robert M. drewniany kij, Piotr S. pałkę teleskopową, Wojciech M. gaz pieprzowy, Mateusz M. nóż i gaz pieprzowy, a nadto Maciej B. użył noża zadając nim uderzenie jednemu pokrzywdzonemu w okolicę łuku żebrowego, Tomasz S. zadał temu pokrzywdzonemu uderzenia maczetą, Paweł O. drewnianym stylem, a Mateusz M. użył wobec niego gazu pieprzowego i kopnął go w plecy, w wyniku czego pokrzywdzeni zostali narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a nadto 2 pokrzywdzony doznał otarcia naskórka i podbiegnięć krwawych w zakresie powłok twarzy, kończyn, rany tłuczonej powłok głowy, rany kłutej klatki piersiowej drążącej do prawej jamy opłucnej z przebiciem prawego płuca, w wyniku czego poniósł śmierć, a także usiłował dokonać pobicia ustalonych i nieustalonych pseudokibiców klubu sportowego Wisła Kraków, w wyniku czego zostaliby oni narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku określonego w art. 157§ 1 kk lub art. 156§ 1 kk, czego nie dokonał na skutek ich ucieczki, przy czym czynu tego dopuścił się działając publicznie, bez powodu, okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego, co stanowi występek o charakterze chuligańskim tj. o przestępstwo z art. 13§ l kk w zw. z art. 158§ l kk i art. 158§ 3 kk w zw. z art. ll§ 2 kk w zw. z art. 57a §l kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Listami gończymi poszukiwani są jescze podejrzani:  Lamberski Tomasz i Grzegorczyk Filip.

Aktualności