Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Janowi T. i iinym osobom.

10-08-2009

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko Janowi T. Oskarżono również cztery inne osoby. Janowi T. zarzucono 2-krotne przyjęcie korzyści majątkowej / łączna jej wartość ok. 1200 zł /w związku z pełnieniem funkcji publicznej – Dyrektora Krakowskiego Zarządu Dróg w Krakowie w zamian za zapewnienie szczególnych względów i przychylności dla jednej z firm uczestniczącej w zamówieniu publicznym organizowanym przez Krakowski Zarząd Dróg na remont siedziby tej instytucji. W lipcu 2006 roku oraz w styczniu 2007 roku Jan T. przebywał w S-pa poza Krakowem. Wszystkie noclegi, zabiegi i wyżywienie w tym ośrodku opłacone zostały przez współoskarżonego Tomasza K.
Kolejny zarzut dot. Jana T. to przywłaszczenie powierzonego mu laptopa o wartości 4 tys. zł.
Następne zarzuty są związane z prowadzonymi remontami w ZDiK w Krakowie w 2005 roku oraz w 2006-2007 roku. Jan T. nie dopełnił ciążących na nim obowiązków zgłoszenia zamiaru wykonania remontu budynku administracyjnego ZDiK, a następnie dopuścił do prowadzenia przez wykonawców tych remontów. Działania te zostały ujawnione w wyniku kontroli jaką w ZDiK przeprowadziła NIK. Ostatni zarzut jest związany ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia w ramach procedury przetargowej.
Drugą osobą oskarżoną przez prokuraturę jest Tomasz K., który dwukrotnie udzielił Janowi T. przedstawionej wyżej korzyści majątkowej oraz prowadził roboty budowlane w okresie od czerwca 2006 roku do grudnia 2007 roku polegające na remoncie i adaptacji budynku ZDiK bez wymaganego prawem zgłoszenia.
Dalsze 3 osoby są oskarżone o prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Janowi T. i Tomaszowi K. za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, a pozostałym oskarżonym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualności