Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejny oskarżony o udział w śmiertelnym pobiciu pokrzywdzonego w dniu 24.03.12 r.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu  oskarżyła kolejną - dziesiątą osobę -Artura K. o udział w śmiertelnym pobiciu pokrzywdzonego w dniu 24 marca 2012 roku na ul. Wielickiej w Krakowie.

Z ośmiu oskarżonych w dn. 12.03.2013 roku pięć osób zostało już prawomocnie skazanych na kary pozbawienia wolności (po 2 lata – jako kara bezwzględna lub kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary). Wobec 3 oskarżonych trwa postępowanie sądowe.

Trzech podejrzanych było poszukiwanych. Po zatrzymaniu Radosława S. postępowanie wobec niego było kontynuowane i zakończone skierowanym aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wymieniony został już też prawomocnie skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Artur K. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany na terenie Austrii i w dniu 20.03.2014 r. przekazanym władzom polskim do prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Podgórzu postępowania.

Ostatni podejrzany Michał Maja (Maj) jest poszukiwany listem gończym.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Artur K. – po zaznajomieniu się z materiałami śledztwa – przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Artur K. wyjaśnił, że wszyscy z grupy biorących udział w pobiciu, w tym on sam, byli uzbrojeni. Wyjaśnił, że on sam miał w ręce drewniany kij, którym pokrzywdzonego uderzył dwu lub trzykrotnie. Artur K. potwierdził również udział w zajściu większości osób, których sprawstwo udokumentowano zgromadzonymi w sprawie dowodami.

Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że oskarżony Artur K. dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa z art. 158 § 3 kk. Nie ulega bowiem wątpliwości, że już samą swoją obecnością w opisanym zdarzeniu, będąc uzbrojony — jak reszta grupy i idąc z jasnym zamiarem pobicia kibiców Cracovii - poprzez sam fakt, uczestnictwa w pobiciu pokrzywdzonego w wyniku, którego poniósł on śmierć od zadanych mu obrażeń, wyczerpał znamiona zarzucanego mu przestępstwa.

Mając na uwadze zachowanie tego podejrzanego w stosunku do pokrzywdzonego po zdarzeniu oraz okoliczności samego zajścia, w tym brutalny atak wielu młodych, silnych, mężczyzn na jednego, bezbronnego, drobnego i mocno pijanego człowieka, a także użyte do bicia go narzędzia, jak drewniane pałki, czy metalowy pręt - którym zgodnie z ustaleniami posługiwał się Radosław S., a także zadawanie przez atakujących ciosów w newralgiczne dla ludzkiego życia narządy ciała, jak np. głowa - po której go bito i kopano przez około minutę - wskazywały na powinność lub co najmniej możliwość przewidzenia przez sprawców pobicia, w tym przez podejrzanego Artura K., skutku o jakim mowa w art. 158 §3 kk, a zatem śmierci pokrzywdzonego.

Podejrzany złożył również wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu (kara 3 lata pozbawienia wolności).

Aktualności