Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Kolejny podejrzany w śledztwie dot.prywatyzacji s-ki "Georyt".

17-11-2009

W dniu 16 listopada br. zatrzymano 6 osobę podejrzaną w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy prywatyzacji krakowskiej fabryki GEORYT
oraz niegospodarności w jej zarządzaniu - skutkiem czego Skarb Państwa oraz sama spółka poniosły wielomilionowe straty. Zarzuty dotyczą lat 2000-2003
i są wynikiem postępowania prowadzonego od 2006 roku przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie wspólnie z Wydziałem do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
oraz krakowską Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W toku śledztwa zgromadzono ponad 800 tomów akt, które poddane zostały wnikliwym ekspertyzom z zakresu przekształceń własnościowych, rachunkowości i finansów, grafologii oraz informatyki, przesłuchano kilkudziesięciu świadków w całym kraju.
Jak wynika z ustaleń poczynionych w toku prowadzonego postępowania, państwowa spółka GEORYT została sprzedana poniżej kosztów likwidacyjnych, zaś raty prywatyzacyjne został uiszczone z jej własnego majątku. Śledztwo
ma charakter rozwojowy, zaś zgromadzone w jego toku ustalenie pozwalają wysunąć tezę, że w podobny sposób mogło dojść do prywatyzacji kilku innych krakowskich spółek. Po wielu przekształceniach krakowski GEORYT został ostatecznie sprzedany cypryjskiej spółce.
Wśród osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy - wobec jednej zastosowano tymczasowe aresztowanie z uwagi na obawę matactwa. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe. Ponadto na poczet grożących kar zabezpieczono nieruchomości o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł. W dniu dzisiejszym w prokuraturze zarzuty przedstawiono Pawłowi R. prezesowi s-ki, która nabyła Georyt. Są to zarzuty działania na szkodę wym. spółki poprzez niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień oraz pranie brudnych pieniędzy. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Paweł R. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia. Prokuratura występuje z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności