Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Komunikat dot. zarządzenia Nr 97/08 Prok.Okr.z dn20.XI.08r.

29-12-2008 Komunikat w sprawie likwidacji Działu Międzyrejonowego Ds. Pozakarnych

                                                           

Zawiadamia się, że zgodnie z zarządzeniem nr 97/08 z dnia 20 listopada 2008r. Prokuratora Okręgowego w Krakowie w sprawie likwidacji Działu Międzyrejonowego do Spraw Pozakarnych -  z dniem 31 grudnia 2008r. Dział zaprzestaje swojej działalności. Jego zadania z dniem 1 stycznia 2009r. przejmują właściwe Prokuratury Rejonowe. Sprawy nie zakończone w Dziale na dzień 31 stycznia 2008r. podlegają przejęciu do poszczególnych Prokuratur Rejonowych według własciwości miejscowej.  

W imieniu Prokuratora Okręgowego

Naczelnik Wydziału IV - M.Kalinowska-Zajdak                                                                  

Aktualności