Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Komunikat dot."Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"

12-02-2008

 

 

 

W dniach od 22 do 29 lutego 2008 roku będzie obchodzony po raz kolejny „Tydzień Pomocy ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja ma przebiegać pod hasłem „Prawno- karne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom”. Jej podstawowym celem ma być informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu szerokiego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
W ramach obchodów, dniach od 22 do 29 lutego br. we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu krakowskiego, w godzinach urzędowania /7.45 -15.45 /, dyżurować będą wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielą niezbędnych informacji pokrzywdzonym, w zakresie uprawnień przysługującym ofiarom przestępstw w obowiązującym porządku prawnym. Nadto w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie / ul. Mosiężnicza 2/ zostanie zorganizowana stała ekspozycja ofert pomocowych organizacji pozarządowych mających siedzibę w Krakowie. Celem umożliwienia zaprezentowania, w powyższym terminie, swojej działalności oraz ofert pomocowych, prokuratura wystąpiła do niżej wymienionych organizacji:
- Stowarzyszenia Laboratorium Troski, ul. Sobieskiego 10
- Stowarzyszenia „Promyk” Przeciw Przemocy w Rodzinie, ul. Radziwiłłowska 8 b
- Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, ul. Krakowska 19
- Uniwersyteckiej poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Olszewskiego 2
- Towarzystwa Kobiety Przeciw Przemocy, ul. Chodkiewicza 17
- Fundacji Kobiecej eFKa, Pl. Szcepański 6/5
- Ośrodka dla Osób dotkniętych Przemocą, os. krakowiaków 46

 

 

 

Aktualności