Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Komunikat dotyczący wniosków prokuratury w sprawach Jana T.

Z uwagi na informacje o powołaniu oskarżonego Jana T. do pełnienia funkcji Dyrektora ZIKiT w Krakowie, w dniach 30. 07 i 31.07. 2015 roku, prokurator Prokuratury Okręgowej  w Krakowie skieruje do wszystkich sądów, w których prowadzone są postępowania przeciwko Janowi T. wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w/wymienionego oskarżonego w czynnościach służbowych Dyrektora ZIKiT w Krakowie. Niezależnie od tego wniosku, w sprawie dotyczącej znęcania się nad pracownikami byłego ZDiK w Krakowie, prokurator wystąpi z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonymi w tej sprawie /część z nich to osoby, które z racji objętej funkcji przez Jana T. zostały jego podwładnymi/. W pozostałych sprawach nie zostali przesłuchani wszyscy świadkowi, a część z tych osób pracuje w jednostce, której dyrektorem został Jan T.  Zachodzi więc uzasadniona obawa matactwa w postaci bezprawnego wpływania na osobowe i rzeczowe źródła dowodowe, a także grożąca oskarżonemu surowa kara / w większości spraw spaw będących w toku ich rozpoznawania przez sądy/.

Bogusława Marcinkowska

Rzecznik prasowy PO w Krakowie

Aktualności