Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

KOMUNIKAT

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości została z dniem 1 marca 2011r. została  utworzona w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie nowa prokuratura rejonowa - Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie, obejmująca swoim zasięgiem terytorialnym obszar części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmuje dzielnica pomocnicza IV, oraz gminy: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.
Pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego powierzono prokuratorowi Mariuszowi Boroniowi.

W oparciu o to samo rozporządzenie, Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza w Krakowie  objęła swoją właściwością miejscową część miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, którą obejmują dzielnice pomocnicze: V, VI, VII, oraz gminy: Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice.
Pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego powierzono prokurator Agacie Chmielarczyk-Skibie.

Obie wymienione Prokuratury Rejonowe mają swoje siedziby w Krakowie-Nowej Hucie na oś. Kościuszkowskim 2.

Aktualności