Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dotycząca Prezydenta M. Tarnowa.

W dniu wczorajszym prokurator uzupełnił i  przedstawił zarzuty Ryszardowi Ś, który jest obecnie podejrzany o to, że w nieustalonym czasie w okresie od dnia 9 września 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku w Tarnowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnowa, przy pomocy udzielonej przez Bogdana G.  pełniącego funkcję prezesa zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów, przyjął za jego pośrednictwem od przedstawicieli jednej z firm budowlanych korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) złotych, w zamian za przychylność dla tej firmy i umożliwiającą uzyskanie przez nią korzystnych decyzji przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzonych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie procedur udzielenia zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji wygranie tych przetargów i realizację inwestycji / art. 228 par. 1 kk./. Nadto zostały przedstawione mu 2 zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej / art. 231 par. 2 kk /. Z uwagi na wykonywane czynności prokuratura nie może przedstawić żadnych bliższych informacji związanych z przedstawionymi zarzutami. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ryszard Ś. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia. Prokurator wystąpił, w dniu dzisiejszym, z wnioskiem do Sądu o przedłużenie tymczasowego aresztu stosowanego wobec Ryszarda Ś.- na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności