Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

List Gończy

LIST GOŃCZY

 

                                              

            Aleksander Lipner - prokurator Prokuratury Rejonowej del do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, stosownie do postanowienia o poszukiwaniu listem gończym podejrzanego Wojciecha Lesiaka z dnia 25. czerwca 2013 r.

 

zarządza

 

wobec Wojciecha Lesiaka, s. Jana i Marii z d. Rozmiarek, ur. 13. kwietnia
1991 r. w Krakowie, zam. 30-389 Kraków, ul. Bartla 19D/41

 Prokuratura Okręgowa w Krakowie

  1. Rozesłać list gończy za poszukiwanym: Wojciechem Lesiakiem

Nazwisko rodowe: Lesiak

Alias: brak danych

Pseudonim: „Wojtas”

Płeć: Mężczyzna

Numer ewidencyjny PESEL: 91041301539

Imię ojca: Jan

Imię i nazwisko rodowe matki: Maria Rozmiarek

Data i miejsce urodzenia: 13. kwietnia 1991 r., Kraków

Obywatelstwo: polskie

Ostatnie miejsce zamieszkania: 30-389 Kraków, ul. Bartla 19D/41

Adres rodziców lub rodziny: jw.

Zawód: brak danych

Ostatnie miejsce pracy: brak danych

Rysopis:

wiek z wyglądu

w latach:                             20-25 lat

wzrost w cm:                      176-180 cm

budowa ciała:                  muskularna

kolor oczu:                           ciemne, brak bliższych danych

twarz:                                               owalna

czoło:                                   średniej szerokości i wysokości

nos:                                        prosty, średniej wielkości

uszy:                                      przylegające, średniej wielkości

usta:                                      wargi o średniej, równej szerokości

włosy:                                   b. krótkie, ciemny blond

zarost:                                   brak

znaki szczególne:              brak pewnych danych

inne cechy rysopisowe:   brak pewnych danych

 

podejrzanym o to, że:

 

w dniu 13. czerwca 2013 r. w Krakowie działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Łukasza Dziwińskiego, zadał ww. cios maczetą, powodując u niego obrażenia w postaci rozległej, mającej charakter amputacji, rany cięto - rąbanej prawego przedramienia z obszernym następczym krwotokiem, w wyniku którego nastąpił zgon pokrzywdzonego, przy czym skutek ten przewidywał i godził się na jego wystąpienie

                                                                                                                            

                                               tj. o przest. z art. 148 §1 kk

 

 

tymczasowo aresztowanym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 25. czerwca 2013 r.
(XIV Kp 479/13)

 

  1. Rozpowszechnić list gończy poprzez:

-        rozesłanie go do jednostek Policji

-        opublikowanie danych oraz fotografii poszukiwanego w prasie, radiu i telewizji

                                              

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu osoby poszukiwanej do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 §1 pkt 4 kpk).

 

Ostrzega się, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 §1 kk).

 

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu w tajemnicy danych osoby informującej (art. 280 §2 kpk).  

 

 

 

                       PROKURATOR

                       Aleksander Lipner

Aktualności