Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Wydział V Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował akt oskarżenia przeciwko Józefowi P. oskarżając go że;

I. w 2005 roku powołując się na wpływy w MORD w Nowym Sączu jednokrotnie przyjął pieniądze w kwocie 500 zł od osoby prywatnej w zamian za uzyskanie przez tę osobę pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy kat. B.

II. w okresie od stycznia 2010 roku do 2012 roku w Nowym Sączu i Witowie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, w krótkich odstępach czasu i w podobny sposób, pełniąc funkcję publiczną – dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, przyjął 31 razy za zachowanie stanowiące naruszenie prawa, od osób prywatnych w kwotach od 500 zł do 1500 zł, łącznie co najmniej 32 tysiące złotych za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy kat. B,C.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335§1 kpk o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy wnosząc o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary.

Jest to już 10 akt oskarżenia skierowany do Sądu w sprawie dotyczącej wręczania korzyści majątkowej w zamian za załatwienie prawa jazdy.

Ustalono, iż nielegalny proceder odbywał się w ramach egzaminów przeprowadzanych w specjalnie do tego tworzonych popołudniowych grupach obsadzanych każdorazowo przez ściśle określonych egzaminatorów. 

W przestępczy proceder był zaangażowany sam dyrektor MORD w Nowym Sączu – Józef P., który przyjmował korzyści majątkowe od właściciela ośrodka szkolenia kierowców w Krakowie w zamian za umożliwienie wskazanym przez niego kursantom pozytywnego zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego niezgodnie z określonymi zasadami postępowania przy składaniu egzaminów na prawo jazdy.

Właściciel tego ośrodka szkolenia przyjeżdżał do Józefa P. i zwracał się o pomoc w załatwianiu egzaminów na prawo jazdy dla zainteresowanych kursantów z jego szkoły nauki jazdy.

Józef P. nie odmówił współpracy i współdziałali oni  ze sobą w przestępczym procederze załatwiania praw jazdy różnych kategorii zainteresowanym osobom w okresie od lata 2010 roku do początku 2012 roku.

Właściciel prywatnego ośrodka szkolenia przedstawiał listy osób, które mają zdać egzamin a Józef P. oznaczał je karteczkami. W większości takich przypadków interweniował doprowadzając do pozytywnego wyniku egzaminu. Następnie otrzymywał różne kwoty za „zdanie” egzaminu teoretycznego a osobno za „zdanie” egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Józef P. w ramach swoich kompetencji w MORD ustalał dodatkowe wolne terminy do przeprowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy, które były przeznaczone dla specjalnie tworzonych grup egzaminacyjnych, w których byli ci, którzy mieli zdać egzaminy.        

Ponadto, Józef P. rozmawiał z konkretnymi egzaminatorami zatrudnionymi w kierowanym przez niego ośrodku ruchu drogowego na temat pomyślnego przebiegu bądź to egzaminu teoretycznego  i praktycznego na prawo jazdy bądź tylko jednego z takich egzaminów Działania te umożliwiały faktyczne wpływanie na przebieg i wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.

Przesłuchani w charakterze świadków byli kursanci zdający w MORD w Nowym Sączu potwierdzali fakt dania pieniędzy za pozytywne wyniki egzaminów na prawo jazdy.

         Józef P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

 

Aktualności