Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

List Gończy.

LIST GOŃCZY

Grzegorz Derwisz - prokurator Prokuratury Rejonowej delegowany do Prokuratury Okręgowej
w Krakowie Wydział V Śledczy

stosownie do postanowienia o poszukiwaniu listem gończym podejrzanego Marcin Wilk z dnia
6 września 2013 roku r. w sprawie V Ds. 69/13 poleca:

I. Zarządza poszukiwanie listem gończym niżej wymienionego podejrzanego

 1. Nazwisko i imiona Marcin Wilk
 2. Pseudonim: BRAK
 3. Imię ojca: Ryszard
  Imię i nazwisko rodowe matki: Grażyna zd. Łojek
 4. Data i miejsce urodzenia: 16 sierpnia 1983r., Ostrów Wielkopolski
 5. Ostatnie miejsce zameldowania: Odolanów ul. Sułkowskiego 15
 6. Ostatnie miejsce zamieszkania: Odolanów ul. Sułkowskiego 15
 7. Ostatnie miejsce pracy: BRAK DANYCH
 8. Zawód: BRAK DANYCH
 9. Obywatelstwo: Polska
 10. Płeć: mężczyzna
 11. Rysopis:
  wzrost w cm                              włosy
  czoło                                       twarz
  kolor oczu                                uszy
  nos                                         usta
  znaki szczególne                      
  inne cechy rysopisowe

  Rysopis ze zbiorów prowadzonych na podstawie ustawy przez organ władzy publicznej.
 12. Informacja o treści postawionego zarzutu:

  -      w dniu 1 lipca 2013 r. w Krakowie, uderzył pięścią w twarz oraz okolicę szyi po lewej stronie 69-ietniego Mariana Srokę, a następnie przewrócił wymienionego na żywopłot i zadał mu 10 ciosów uderzając obiema rękami w okolice głowy, czym spowodował u niego obrażenia ciała w postaci : otarć naskórka i wybroczyn krwawych na twarzy, wylewów podspojówkowych, podskórnych podbiegnięć krwawych i rany powieki górnej, powodując naruszenie czynności narządów ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, w wyniku czego, na skutek stresu związanego ze zdarzeniem i doznanych urazów doszło u pokrzywdzonego do wystąpienia ostrej niewydolności krążenia u osoby z miażdżycowym uszkodzeniem mięśnia sercowego, skutkującej jego śmiercią, które to następstwa, przy uwzględnieniu wieku pokrzywdzonego, i wynikającymi z tego faktu regułami ostrożności oraz ogólną zasadą dbałości o życie ludzkie, powienien i mógł przewidzieć, tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

 13. Data i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresztowaniu:                                                    _

  Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XIV Karny postanowieniem z dnia 5 września 2013 roku r. sygn. akt XIV Kp 732/13/S .

  II. Rozpowszechnianie listu gończego nastąpi przez rozesłanie do jednostek Policji.

  III. Fotografia poszukiwanego (nej)

  Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280 § 1 pkt 4 kpk).

  Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk).

  Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk).
                                                                                      Prokurator
                                                                                   Grzegorz Derwisz

List Gończy

Aktualności