Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Napaść w Krakowie na ratowników medycznych

W dniu 27 listopada 2016 roku na podstawie postanowienia prokuratora Krzysztof W. został zatrzymany i doprowadzony celem ogłoszenia zarzutów popełnienia przestępstwa, w tym jednego zakwalifikowanego jako występek o charakterze chuligańskim.

  1. W dniu 25 listopada 2016 roku w Krakowie w celu zmuszenia ratowników medycznych udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na udzielaniu pomocy medycznej zastosował przemoc w stosunku do ratownika medycznego poprzez dwukrotne uderzenie go pięścią w twarz, czym naruszył jego nietykalność cielesną i spowodował obrażenia w postaci obrzęku, zaczerwienienia, zasinienia i otarcia naskórka twarzy, które pociągnęły za sobą naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający poniżej 7 dni oraz kierował pod adresem wszystkich ratowników medycznych udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy groźby pozbawienia życia, działając publicznie, bez powodu i okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, tj. o przestępstwo z art. 224§2 kk i art. 222§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 57a§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.
  2. W dniu 25 listopada 2016 roku w Krakowie kierował groźby pozbawienia życia pod adresem innej osoby, które to groźby z uwagi na okoliczność i charakter wypowiedzi wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę spełnienia, tj. o przestępstwo z art. 190§1 kk.

Podejrzany, przesłuchany w obecności obrońcy, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Wobec Krzysztofa W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji ze zobowiązaniem do stawiennictwa raz w tygodniu w KP IV, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu oraz poręczenia majątkowego w wysokości 3 tys. złotych.

Ratownik medyczny zgodnie z art. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym korzysta z ochrony jak funkcjonariusz publiczny.

Podejrzany Krzysztof W. (lat 24), mieszkaniec Krakowa, nie był dotychczas karany sądownie.

Za te czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Aktualności