Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza

Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza oskarżyła Józefa P. o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszki Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, poprzez ugryzienie jej w przedramię i oplucie w twarz , w wyniku czego doznała ona obrażeń w postaci : stłuczenia przedramienia z powstaniem krwiaka w rejonie tkanek miękkich, a obrażenia te pociągnęły za sobą naruszenie czynności narządów jej ciała na okres krótszy niż siedem dni , przy czym czynu tego dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną zdolność jego rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem.

Nadto naruszył nietykalność cielesną innego funkcjonariusza Policji / oplucie go w twarz / i znieważył oboje interweniujących policjantów słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a czynów tych dopuścił się mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem.

W dniu 28 września 2014 r. funkcjonariusze Policji otrzymali zawiadomienie o awanturze domowej w miejscowości Świątniki Górne., Na miejscu zapadła decyzja o przewiezieniu Józefa P. do PDOZ. Mężczyzna był agresywny i musiał być przytrzymywany przez jednego z policjantów, albowiem jego zachowanie utrudniało kierowanie radiowozem. W szpitalu Józef P.  nie chciał wejść do pomieszczenia gdzie miało odbyć się badanie. W pewnym momencie zaczął on znieważać funkcjonariuszy Policji, poprzez używanie pod ich adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe. W dalszym etapie zajścia ugryzł policjantkę w przedramię ręki i opluł ją.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Józef P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, iż nie opluł policjantów , nie ugryzł policjantki , ani też  ich nie znieważył. Zaprzeczył także, aby w dniu zdarzenia pil alkohol.

Biegli lekarze psychiatrzy w wydanej opinii stwierdzili, iż w odniesieniu do zarzucanych mu czynów miał on ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Józef P. był uprzednio karany sądownie za przestępstwa z art. 224 § 1 kk i art. 157§1 kk w zw. z art. 11§2 kk, art. 190§1t 12 kk, 263§2 kk.

Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności