Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Nie chciał odpowiadać za stłuczkę drogową

W dniu 28 sierpnia 2013 roku Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze w Krakowie skierowała do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Marcinowi N., któremu zarzucono, iż usiłował udzielić funkcjonariuszowi Policji w związku z pełnieniem przez niego czynności służbowych korzyści  majątkowej w postaci butelki alkoholu z napisem Carlo Rossi o wartości ok. 20 zł przy czym czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi.

W dniu 24 lipca 2013 roku w Krakowie doszło do kolizji drogowej pomiędzy dwoma pojazdami w tym pojazdem Marcina N. Wezwani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze policji sporządzili stosowną dokumentację i wobec wątpliwości co do sprawcy kolizji przekazali materiały do prowadzenia do właściwego Komisariatu Policji.

Wezwany w charakterze świadka Marcin N. w trakcie przesłuchania wyjął z torby ozdobną torebkę z zawartością wina Carlo Rossi usiłując wręczyć ją przesłuchującej funkcjonariuszce policji. Policjantka wezwała funkcjonariuszy celem zatrzymania Marcina N. w związku z próbą udzielenia korzyści majątkowej.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin N. przyznał się popełnienia zarzucanego mu czynu utrzymując, iż nie zamierzał w ten sposób wpłynąć na tok postępowania w sprawie o wykroczenie.

Nie był on dotychczas karany sądownie.

Prokuratura wnosi o wyznaczenie okresu próby – w wysokości 1 roku oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego.

Aktualności