Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Nie płacili akcyzy

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 14 osobom, które działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych polegających na produkcji poza składem podatkowym wyrobu akcyzowego w postaci krajanki tytoniowej i wprowadzeniu go do obrotu gospodarczego bez oznaczenia znakami akcyzy, a następnie zbywaniu tej krajanki tytoniowej, przechowywaniu oraz pomocy w jej zbyciu.

Grupą kierowali oskarżeni Grzegorz G. i Maciej G.. Oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Grupa działała od kwietnia do października 2011 roku w Krakowie i innych miejscowościach na terenie kraju.

W czasie czynności przeszukań zabezpieczono m.in. maszynę do produkcji krajanki tytoniowej, noże do krajalnicy, kilkaset kilogramów liści tytoniowych przeznaczonych do przerobienia, 37 worków
z zawartością krajanki tytoniowej oraz krajankę luzem.

Zabezpieczone przedmioty: krajankę tytoniową, liście tytoniu oraz inne surowce służące do produkcji tytoniu, poddano badaniu w Laboratorium Izby Celnej w Białymstoku. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić m.in., iż część z przekazanych próbek to krajanka tytoniowa (tytoń krojony
w paski) i zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym z dnia 2008 roku należy uznać ją za tytoń do palenia i jednocześnie wyrób akcyzowy.

Większość z osób podejrzanych, w toku prowadzonego śledztwa przyznała się do zarzucanych im czynów. Część z tych osób opisała działanie grupy, część zanegowała swój udział w grupie.

Maciej G. i Grzegorz G. kierowali działalnością grupy i określali kierunki działania, wydawali polecenia, koordynowali działalność uczestników grupy, wyszukiwali do niej kandydatów, składali im propozycje uczestnictwa. Osobiście planowali zadania grupy, zamawiali dostawy suszu – liści tytoniowych oraz składników chemicznych niezbędnych do jego przerobienia. Organizowali również konfekcjonowanie i magazynowanie krajanki tytoniowej w wynajętych halach zajmowali się, też jej dystrybucją.

Jeden z oskarżonych dobrowolnie poddał się karze i taki wniosek został wraz z aktem oskarżenia skierowany do sądu.

Pozostałym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 w przypadku uczestników grupy,
a organizatorom grupy do lat 10.

Aktualności