Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Nielegalna produkcja papierosów

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta oskarżyła trzech mężczyzn  o czyny z Kodeksu karnego skarbowego, Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oskarżeni w okresie od 24 stycznia 2011 r. do 10 maja 2011 r. w Krakowie działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, co, do których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, produkowali poza składem podatkowym wyroby akcyzowe w znacznej ilości w postaci papierosów, bez ich oznaczenia znakami akcyzowymi, w wyniku, czego doszło do uszczuplenia podatku akcyzowego dużej wartości w łącznej kwocie 10.051.753,00 złotych.

Nadto w celu wprowadzenia do obrotu znacznej ilości towaru w postaci papierosów za pomocą technicznych środków reprodukcji kopiowali zewnętrzną postać produktów w postaci opakowań papierosów opatrzonych zarejestrowanym znakiem towarowym słowno-graficznym, których nie mieli prawa używać, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd, co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządzili poważną szkodę przedsiębiorcom.

Bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, wytwarzali też produkty tytoniowe w postaci papierosów znacznej wartości.

Funkcjonariusze Policji oraz Izby Celnej w Krakowie przeprowadzili czynności procesowe w pomieszczeniach magazynowych w Krakowie. W ich toku zabezpieczono linię produkcyjną służącą do produkcji papierosów, oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi 2 firm wraz z materiałami służącymi do produkcji oraz gotowymi produktami. Hala magazynowa składała się z 4 pomieszczeń przedzielonych ścianami z regipsów i dykty oraz recepcji i części socjalnej.

W pierwszym pomieszczeniu hali magazynowej ujawniono 23 kartony z tytoniem ciętym o łącznej wadze 3105 kg oraz m.in. 23 palety z kartonami do pakowania papierosów tj. 1.906.000 sztuk łącznie, palety z filtrami do papierosów w łącznej ilości 852000 sztuk, karton z odpadami z produkcji papierosów.

W pomieszczeniu drugim hali stwierdzono obecność 40 kartonów z tytoniem ciętym o łącznej wadze 5400 kg oraz m.in. 61 kartonów z filtrami do papierosów w ilości 244.000 sztuk, 5 palet z opakowaniami do papierosów (małe) w ilości 3188.000 zł, 5 palet z opakowaniami do papierosów (duże) w ilości 63000 sztuk, karton z 11 sztukami tubek aluminiowych o pojemności 0,25kg, 54 rolki bibuły,15 sztuk rolek bibuły na ustnik papierosa ,59 sztuk rolek folii przeźroczystej do oklejania paczek papierosów, 64 wiadra o pojemności 15 litrów z klejem.

W pomieszczeniu trzecim znajdowały się 2 maszyny do produkcji papierosów oraz 50 paczek papierosów, bez polskich znaków akcyzy oraz 1 karton z filtrami do papierosów w ilości 4000 sztuk.

W pomieszczeniu socjalnym znaleziono ukryte; matrycę oraz dwie metalowe płytki ze znakiem słowno – graficznym, jednej marki papierosów służących do znakowania papierosów.

Wartość uszczuplonego podatku akcyzowego od zatrzymanego tytoniu w ilości 8505kg o rynkowej wartości 2.466.450,00 zł została ustalona na kwotę 4.502.547.00 zł.

Ustalono, że wyprodukowano nie mniej niż 9.478.750 sztuk papierosów. Określona na tej podstawie wartość uszczuplenia w podatku akcyzowym wyniosła 5.549.226,00 zł.

Zgromadzone dowody wskazują, iż po wynajęciu hali magazynowej Mariusz E. zajął się jej urządzeniem i wyposażeniem.

Adrian E. przesłuchany w charakterze podejrzanego nic przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że z magazynu, przed którym go zatrzymano, korzystał jego ojciec. Nie wiedział, że w magazynie są produkowane papierosy. Jedynie domyślał się, że było tam robione coś nielegalnego.

Mariusz E. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie ustosunkował się do tego, czy jest winny popełnienia zarzucanych mu czynów. Miał problemy z pracą. Szukał pomysłu, żeby zacząć zarabiać. Nabył spółkę z o.o. za pośrednictwem innej spółki.. Chciał magazynować artykuły spożywcze, które miały być eksportowane na Ukrainę. W planach też miał produkcję chipsów. Dlatego prosił, żeby magazyn podzielić na boksy. Zapytał się właściciela magazynu, czy mógł podnająć magazyn. On się nie zgodził, ale mimo to podnajął magazyn. Skusiły go pieniądze od obywatela Ukrainy. Miał jedynie pilnować biura. Za wynajęcie miał otrzymać wynagrodzenie. Podczas kolejnego przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania.

Krzysztof B. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Podał, że sporadycznie - dwa lub trzy razy pilnował tego obiektu na prośbę kolegi Mariusza E. Był w trudnej sytuacji materialnej, w związku z tym przystał na jego propozycję. Nie miał pojęcia, do czego miał służyć ten obiekt. Krzysztof B. był skazany za przestępstwo z art. 271§3 kk, art. 286§1 kk, 297§1 kk, art. 273 kk w zw z art. 271§1 kk,  art. 286§1 z zw z art. 294§1 kk.

Oskarżonym grozi wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 10 albo obie te kary łącznie.

Ujawniona linia produkcyjna doprowadziła również do ujawnienia przemytu wytwarzanych papierosów na teren Republiki Czeskiej i w tym zakresie wyłączono materiały do odrębnego postępowania.

Do odrębnego postępowania wyłączono również materiały procesowe dotyczące innych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa.

 

Aktualności