Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Nieuczciwy b. taksówkarz oskarżony.

08-06-2009

Oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie Śródmieściu- Zachód Paweł J. w dniu 9 listopada 2005 roku wiózł taksówką klienta do Portu Lotniczego Kraków – Balice. Po dotarciu na miejsce, co nastąpiło bez utrudnień i spóźnienia, kierowca taksówki wręczył pokrzywdzonemu rachunek na kwotę 108 zł. Klient zauważył, że rachunek ten jest zawyżony, jednak z braku czasu nie kwestionował go. Odpisał natomiast numer rejestracyjny pojazdu, którym jechał. Następnie zleceniodawca pokrzywdzonego złożył skargę na wykonującego usługę taksówkarza. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, iż na oryginale rachunku za przejazd widniały numery NIP, REGON i numer boczny taksówki nie przydzielone żadnemu przedsiębiorcy. W wydrukach jakie posiadał Paweł J. / wydruk z kasy fiskalnej i raport fiskalny/ nie była uwzględniona transakcja z dnia 9 listopada 2005 roku. Przewoźnik nie okazał też kopii rachunku twierdząc, że go nie posiada. Wyraził wolę „honorowego załatwienia sprawy” polegającego na zwrocie kwoty 50 zł.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł J. przyznał się do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego poprzez wręczenie mu podrobionego rachunku za przewóz taksówką oraz do naruszenia przepisów karno-skarbowych / do wystawienia nierzetelnego rachunku, nie przechowywania kopii rachunku i dokonanie sprzedaży usługi z pominięciem kasy fiskalnej/. W wyjaśnieniach, które złożył podał, że popełnił wielkie głupstwo ale w tamtym czasie „chciał więcej dorobić”, ponieważ musiał płacić alimenty oraz naprawić samochód. Dobrowolnie poddał się karze i wniosek taki wraz z aktem oskarżenia został przesłany do sądu. Paweł J. nie był dotąd karany przez sąd.

Aktualności