Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oświadczenie PO w Krakowie dot. informacji radia RMF i GK.

28-10-2010

Kraków, dnia 28 października 2010r.OŚWIADCZENIE
dotyczące śledztwa w sprawie okoliczności związanych z budową Mostów: Zwierzynieckiego i Kotlarskiego w Krakowie


Mając na uwadze szereg kontrowersyjnych i nieprawdziwych w swojej treści publikacji medialnych dotyczących śledztwa Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w którym wyjaśniane są aspekty związane z budową Mostów: Zwierzynieckiego i Kotlarskiego w Krakowie należy podkreślić, że postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało wszczęte i jest prowadzone z zawiadomienia Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego jednej z Komisji Rady Miasta Krakowa.
Wbrew informacjom podawanym w mediach śledztwo to nie zostało wznowione, lecz podjęte z zawieszenia w dniu 11 marca 2010 roku. Okoliczność ta ma znaczenie z uwagi na zupełnie różne podstawy faktyczne i prawne takich decyzji procesowych, a zwłaszcza wyjątkowość przesłanek uprawniających do wznowienia postępowania.
Przyczyną zawieszenia tego postępowania była konieczność uzyskania skomplikowanej, kompleksowej opinii specjalistycznej. Na uwagę zasługuje również fakt, że w okresie od podjęcia śledztwa wykonywane są rytmiczne czynności procesowe, a zatem nie jest prawdą, iżby w tej sprawie przesłuchanie świadków rozpoczęto w szczytowym okresie samorządowej kampanii wyborczej.
Należy podkreślić, że zebrany w niniejszym postępowaniu materiał dowodowy w żaden sposób nie uprawniał i nie uprawnia do rozważania możliwości przedstawienia zarzutów popełnienia jakichkolwiek przestępstw osobom pełniącym w kadencji 1998-2002 funkcje członków Zarządu Miasta Krakowa, a w tym i Prezydenta Miasta. Toteż wszelkie publikacje medialne, które łączą fakt podjęcia śledztwa z samorządową kampanią wyborczą i suponują możliwość przedstawienia przez prokuratora zarzutów osobom pełniącym wówczas te funkcje są nieprawdziwe i stanowią nieuprawnioną, bezpodstawną spekulację dziennikarską.
Podkreślenia wymaga również fakt, że tutejsza Prokuratura z własnej inicjatywy nie udzielała i nie udziela przedstawicielom mediów żadnych szczegółowych informacji dotyczących tego śledztwa. Informacje dotyczące śledztwa były przekazywane dziennikarzom wyłącznie na ich jednoznaczny wniosek, gdyż powołując się na własne źródła twierdzili, że posiadają wiedzę iż taka sprawa jest prowadzona przez Prokuraturę. Należy przy tym zauważyć, że zakres udzielonych informacji, ograniczony dobrem postępowania, w żaden sposób nie uprawniał do wysnucia wniosku, że śledztwo zostało „wznowione” w związku z kampanią wyborczą, a także, iż w sprawie rozważana jest - nawet jako potencjalna - możliwość przedstawienia zarzutów osobom, które pełniły funkcję członków Zarządu Miasta Krakowa w latach 1998-2002.
Należy dodać, że publikacje tej treści pozostają w sprzeczności z interesem społecznym, albowiem społeczeństwo - w myśl w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe - ma prawo do rzetelnego informowania, a nadto kolidują z regulacją art. 10 ust. 1 tej ustawy, stanowiącą iż obowiązkiem dziennikarzy jest służenie państwu i społeczeństwu.Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Bogusława Marcinkowska

Aktualności