Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie


                                                                             Kraków, dnia 3 lutego 2015 roku.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

Zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza do sprzedaży zużyte mienie ruchome zaklasyfikowane do likwidacji, a określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wykazany sprzęt jest pozbawiony niektórych podzespołów i elementów.

Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 17 lutego 2015 roku, pod nr telefonu 012 619-60-10.

Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną unieszkodliwione w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Aktualności