Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

III 234/1/09 Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Krakowie

III 234/ 1 /09                                                                              Kraków, dnia 17 listopada 2009r.


Ogłoszenie
o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego
Prokuratury Okręgowej w Krakowie
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu oraz trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowy i gospodarstwom pomocniczym ( Dz. U. nr 191, poz. 1957 ) informuje się , że Prokuratura Okręgowa w Krakowie posiada następujące zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego.
Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia przedmiotowe składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem: sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny . Zużyte składniki majątku ruchomego, niezagospodarowanego w ten sposób mogą zostać zlikwidowane.
Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt z Panią Edytą Adamczyk w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 tel. 012 619-60-08, celem uzgodnienia terminu obejrzenia .

Wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątku ruchomego, zgodnie z zapisami § 38 i § 39 rozporządzenia, należy kierować do Dyrektora Wydziału Budżetowo- Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 , w terminie do dnia 25 listopada 2009r.

  Prokurator Okręgowy
       Artur WRONA

Aktualności