Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Okradałosoby prywatne i urzędy pocztowe.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza Wydział II Karny wniosek o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu i orzeczeniu uzgodnionej z oskarżonym kary wobec Macieja W. lat 23 oskarżonego o to, że trzykrotnie w marcu, kwietniu i maju 2016 roku na terenie urzędów pocztowych w Krakowie dokonał kradzieży łącznie 8 400 zł a nadto w kwietniu i maju 2016 roku dwukrotnie dopuścił się rozboju a raz usiłował dokonać rozboju wobec osób pokrzywdzonych grożąc przedmiotem przypominającym broń palną przy czym czynów tych dopuścił się w ramach powrotu do przestępstwa i zagarnął łącznie 9 tys. zł oraz usiłował dokonać zaboru 16 tys. złotych.

Przestępstwa zarzucane podejrzanemu zostały popełnione na terenie filii urzędów pocztowych w Krakowie bądź ich agencji, a także w punkcie jednej ze spółek. Kradzieży dokonywał wykorzystując okoliczności takie jak: brak osób postronnych w miejscu zdarzenia oraz chwilowe oddalenie się osób sprawujących pieczę nad przechowanymi środkami pieniężnymi. Pieniądze znajdowały się w niezabezpieczonych szufladach lub kasetkach. Przy dokonywaniu przestępstw rozboju lub jego usiłowania podejrzany natomiast posługiwał się przedmiotem przypominającym broń palną. Atrapę broni wcześniej zakupił w celu dokonywania przy jej wykorzystaniu czynów zabronionych.

Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Zarówno wina Macieja W., jak również okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości.

Za te czyny prokurator wniósł o wydanie wyroku skazującego wobec Macieja W. i orzeczenia kary łącznej 4 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zobowiązanie do naprawienia szkód zarówno osobom fizycznym jak i prawnym.

Aktualności