Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni głównie o wyłudzenia kredytów bankowych.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła 17 osób o różne czyny głównie wyłudzenia kredytów bankowych.

Oskarżeni działali, współpracowali ze sobą w 2 grupach.

I tak wśród oskarżonych są osoby, które zawierały umowy, organizowały zaświadczenia o zatrudnieniu, wystawiały zaświadczenia, tzw. słupy, osoba, która dowoziła „słupy” do banku w Krakowie z okolic Jeleniej Góry oraz pośrednik kredytowy. Pieniędzmi wyłudzonymi z banku dzielili się przy czym osoby, które zawierały umowy otrzymywały ok. 10٪ wartości kredytu. Pozostałe pieniądze były przekazywane osobom organizującym ten proceder (2 oskarżonych – w tym pośrednik prowadzący działalność gospodarczą). W toku postępowania nie udało się odzyskać tych pieniędzy. Łączna wartość wyłudzonych kredytów wyniosła prawie pół mil.zł. We wnioskach o przyznanie kredytu wskazywano cel konsumpcyjny głównie remont domu, zakup samochodu, konieczność rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej czy nawet ratowanie swojego stanu zdrowia.

Za wyjątkiem 1 oskarżonego pochodzącego z okolic Jeleniej Góry tzw. słupa wszyscy oskarżeni przesłuchani w toku prowadzonego postępowania przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

11 oskarżonych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze w większości na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary oraz grzywny i takie wnioski zostały wraz z aktem oskarżenia skierowane do sądu.

Nadto osoby te zostały zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej bankowi. Wśród oskarżonych dobrowolnie poddających się karze jest pośrednik kredytowy i wobec niego zostanie orzeczony środek w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z tego rodzaju pośrednictwem na okres próby 4 lat. Pozostałym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Aktualności