Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni gł. o wyłudzenia różnych kredytów.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze oskarżyła 6 osób, w tym pięć o oszustwa lub/ i / o pomocnictwo do tego czynu.

Oskarżony Emanuel W. prowadził jednoosobową firmę. Prywatnie zna braci Damiana i Jarosława Sz., a Damian M. i Artur G. są natomiast ich kolegami. Mechanizm działania wskazanych wyżej osób polegał na tym ,że od połowy 2012r. Emanuel W. wystawiał zaświadczenia o zatrudnieniu w swojej firmie na cztery osoby: Damiana M.,braci Damiana i Jarosława Sz. i Artura G. Na potwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu oskarżeni uzyskiwali kredyty bądź nabywali w systemie kredytowym telefony komórkowe i laptopy , które następnie odsprzedawali. Oskarżeni nie regulowali należności wynikających z umów zawartych na zakupione przez nich sprzęty. Jedną z osób, której został odsprzedany - nabyty w opisany wyżej sposób laptop, był oskarżony Maksymilian K. / oskarżony o paserstwo /. Jak ustalono Emanuel W. jako właściciel firmy umożliwił Damianowi M. poprzez wystawienie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu wyłudzenie dwóch kredytów bankowych o łącznej wartości 7705 zł. Nadto, na tej samej zasadzie umożliwił Damianowi M. doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem operatora telefonii cyfrowej i komórkowej na łączną kwotę 15722 zł.

Umożliwił Damianowi Sz., poprzez wystawienie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu,wyłudzenie kredytu: w wysokości 2.991 zł na szkodę jednego z banków oraz doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem operatora telefonii cyfrowejna kwotę 6935 zł.

Dzięki pomocy Emanueala W., poprzez udostępnienie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu, Jarosław Sz. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem operatora telefonii cyfrowej dwukrotnie :w dn.27.04.12r. na kwotę 2469,54zł oraz w dn.30.04.12r. na kwotę 2.066,87zł. W identyczny sposób Jarosław Sz. w dn.27.04.12r. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 781,90 zł – operatora sieci komórkowej.

Artur G. posługując się otrzymanym od Emanuela W. sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu w jego firmie wyłudził w dn.l5.04.12r.kredyt bankowy w wysokości 16.200 zł oraz doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem operatorta telefonii cyfrowej na kwotę 2438 zł,zaś w dniu 26.04.12r. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 777 zł operatora sieci komórkowej.

Sam Emanuel W. doprowadził też do niekorzystnego rozporządzenia mieniem operatora telefonii cyfrowej pięciokrotnie, uzyskując kwotę w wysokości 17837 zł.

W postępowaniu ustalono, że Damian M. w okresie od 15.03.12r.do 21.11.12r. sprzedał Maksymilianowi K. za 850 zł laptop nabyty przez Damiana M. na podstawie umowy kredytowej- zawartej na podstawie sfałszowanego zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie Emanuela W.

Przesłuchani w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanych Emanuel W. ,Damian M. i Jarosław Sz. przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Damian Sz. i Artur G. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania zeznań.

Damian M. I Jarosław Sz.. nie byli karani przez sąd. Pozostali oskarżeni byli już w przeszłości karani głównie za przestępstwa p-ko mieniu. Wszystkim oskarżonym o oszustwa grożą  kary pozbawienia wolności do  lat 8.

 

Aktualności