Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni handlowali papierosami i tytoniem przemycanym do Polski.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie - Nowej Hucie oskarżyła 14 osób o nabywanie, z zamiarem dalszego wprowadzenia do obrotu, uprzednio legalnie nabytych poza terytorium Polski wyrobów akcyzowych w postaci papierosów i tytoniu, które wprowadzono na polski obszar celny bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy i bez przedstawienia ich organom celnym, co doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowych należnych Skarbowi Państwa.

Trzy osoby spośród oskarżonych (Janusz K., Beata W. i Wioletta Z-K.) w okresie od 17.05.2012r. – 17.11.2012 r. w Krakowie założyli, a następnie kierowali zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw karnoskarbowych polegających na nabywaniu z zamiarem dalszego wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów oraz tytoniu już wprowadzonych na polski obszar celny bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz bez przedstawienia ich organom celnym, uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych, podatku akcyzowego oraz podatku od towaru i usług.

Cztery ustalone osoby spośród oskarżonych wchodziły w skład tej zorganizowanej grupy przestępczej. Pozostałe osoby nabywały „towar”, też wielu z nich przechowywało i nabywało tytoń.

Każda z osób oskarżonych działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i stanowiło to dla nich stałe źródło dochodu. Łączna ilość nabywanych paczek papierosów wynosi co najmniej 71 tys. a tytoniu prawie700 kg. Wartość nieuiszczonych opłat celnych wynosi ponad 90 tys. zł, a podatku akcyzowego ponad 1 300 000 zł. (w okresie od 17.05-17.11.2012 r.), przy czym każda z osób oskarżonych ma ustaloną ilość w przedstawionym zarzucie. I tak z ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynika, iż:

Janusz K. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu co najmniej 71.014 paczek papierosów oraz tytoniu - co najmniej694.40 kguszczuplił w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu: nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 90.077,00zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości 1.319.926.20 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 230.498,00zł,

Beata W. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 40. 930 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej104 kguszczupliła należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 51.605,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości 587.034,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 132.838,00 zł,

Wioletta Z-K. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 40. 930 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej104 kguszczupliła należności publicznoprawne z tytułu nieuiszezonych opłat celnych w wysokości 51.605,00 zł , podatku akcyzowego w łącznej wysokości 587.034,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 132.838,00 zł,

Paweł M. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów co najmniej 6. 720 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej1 kguszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszezonych: opłat celnych w wysokości 8.473,00 zł , podatku akcyzowego w łącznej wysokości 86.939,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 21.810,00 zł

Sebastian P. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 1. 170 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej2 kguszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 1.603,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości 16.210,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 3.798,00 zł

Adam B. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 2.198 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej3,3 kguszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 1.013,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości 30.182,70 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 7.130, 00 zł

 Jerzy H. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 18. 630 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej30,5 kguszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 23.489,00 zł , podatku akcyzowego w łącznej wysokości 257.310,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 60.464,00 zł

Mirosław K. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów co najmniej 920 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej25 kg, uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu: nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 1.160,00 zł , podatku akcyzowego w łącznej wysokości 26.506,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 2.986,00 zł

Renata W. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu papierosów w ilości co najmniej 547 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej10 kg, uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu: nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 696,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości 12.923,40 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 1.781,00 zł

Jolanta T. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu
papierosów w ilości co najmniej 1.581 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej 1 kg,
uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat
celnych w wysokości 2.506,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej wysokości
20.975 ,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 4.936, 00 zł
Ewa G. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu
papierosów w ilości co najmniej 300 paczek oraz tytoniu w łącznej ilości co najmniej
110 kg, uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne z tytułu
nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 378,00 zł, podatku akcyzowego w łącznej
wysokości 68.462,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 974,00 zł,
Andrzej S. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu
papierosów w ilości co najmniej 6.077 paczek uszczuplając w ten sposób należności
publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 8.112 ,00 zł ,
podatku akcyzowego w wysokości 79.361,00zł oraz podatku od towaru i usług w
wysokości 20.118 00 zł,

Ireneusz Z. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu
papierosów w ilości co najmniej 2.000 paczek, uszczuplając w ten sposób należności
publicznoprawne z tytułu nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 2.522,00 zł ,
podatku akcyzowego w wysokości 25.700,00 zł oraz podatku od towaru i usług w
wysokości 6.491,00 zł

Ryszard W. swoim zachowaniem polegającym na wprowadzeniu do obrotu
papierosów w ilości co najmniej 7.345 paczek oraz tytoniu w ilości co najmniej 4 kg,
uszczuplając w ten sposób należności publicznoprawne małej wartości z tytułu
nieuiszczonych opłat celnych w wysokości 9.811,00 zł , podatku akcyzowego w
łącznej wysokości 97.885,00 zł oraz podatku od towaru i usług w wysokości 24.196,00.

Przesłuchani w chrakterze podejrzanych kierujący zorganizowaną grupą przestępcząnie przyznali sie do kierowania tą grupą, Beata W. I Wioletta Z-K. przyznały sie do wprowadzenia do obrotu papierosów bez polskich znaków acyzy.

Do przedstawionych zarzutów przyznał się jeden uczestnik tej grupy, a do wprowadzenia papierosów do obrotu (bez polskich znaków akcyzy) przyznało się kolejnych 5 osób.

Osobom kierującym tą zorganizowaną grupą przestepczą grożą kary pozbawienia wolności do lat 10 i wysokie grzywny nawet ponad 2 miliony zł. Pozostałym osobom grożą kary pozbawienia wolności do 3 lub 5 lat oraz grzywny (do ponad 1 miliona zł lub ponad 2 milionów zł.).

Nabywane papierosy były przewożone na terytorium RP przez n/n osoby, a od nich kupowane przez kilku oskarżonych. Następnie, poprzez osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej oraz inne, wprowadzono je do obrotu (głównie na placach handlowych w Krakowie).

Dwie osoby, które kierowały grupą oraz dwóch uczestników tej grupy jest aresztowanych. 

Aktualności