Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i posiadanie środków odurzających.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie - Wydział V Śledczy-  skierowała w dniu 31 grudnia 2013 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dwudziestu dwóm osobom. Część z oskarżonych działała  w ramach funkcjonującej, w okresie od 13 marca 2012 roku do 23 kwietnia 2013 roku w Krakowie, Skawinie i innych miejscowościach na terenie kraju, zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Mariusza M. Przedmiotem działalności grupy było wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany, kokainy i  haszyszu oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, mefedronu i extasy. Jak ustalono przez cały okres funkcjonowania grupy wprowadzono do obrotu łącznie co najmniej578 gramówmarihuany,1050,5 gramaamfetaminy,45,5 gramakokainy. W transakcjach z odbiorcami narkotyków członkowie grupy stosowali stawki: od dwustu do trzystu złotych za gram kokainy, dwudziestu złotych za gram amfetaminy i dwudziestu do trzydziestu złotych za gram marihuany. Inną gałęzią działalności grupy było dokonywanie pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci maczet, noży i kijów bejsbolowych w celu zmuszenia pokrzywdzonych - w osobach ochroniarzy krakowskich lokali rozrywkowych - do porzucenia dotychczasowego zajęcia, a w dalszej kolejności w celu przejęcia ochrony lokali przez członków grupy. Zarzut udziału w grupie przedstawiono jedenastu osobom. Pozostali oskarżeni odpowiadają za posiadanie narkotyków. W toku przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2013 roku realizacji zatrzymano i przedstawiono zarzuty Mariuszowi M. i pozostałym członkom grupy. Podejrzani ci są silnie związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W trakcie towarzyszących zatrzymaniom przeszukań ujawniono i zabezpieczono między innymi około kilograma amfetaminy, plantację konopi innych niż włókniste oraz liczne niebezpieczne przedmioty w postaci noży, kastetów, szabel, maczet, kijów bejsbolowych i samodziałowego urządzenia wybuchowego.

Obecnie czterej podejrzani są tymczasowo aresztowani. Wobec pozostałych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jeden z podejrzanych – członek zorganizowanej grupy, przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 kpk oraz wymierzenie mu kary łącznej w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych a nadto orzeczenie przepadku korzyści majątkowej i oddanie pod dozór kuratora. Pozostali podejrzani nie przyznają się do zarzuconych im czynów.

Za  kierowanie zorganizowana grupą (art. 258§3 kk) Mariuszowi M.  grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 15.

5 oskarżonym, za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 12, innym oskarżonym grożą  kary pozbawienia wolności do lat 8 lub 3.

 

Aktualności