Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o obrót środkami odurzającymi i inne czyny.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył 13 osób m.in. o nabywanie i wprowadzanie do obrotu środków odurzających w postaci marihuany, kokainy oraz prekursorów w postaci BMK. W stosunku do czterech osób a to, Damiana W., Michała Cz., Wojciecha S. i  Andrzeja P. przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii polegających na wprowadzaniu do obrotu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany, kokainy i haszyszu oraz znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy i substancji o nazwie MDMA, posiadaniu znacznej ilości marihuany i inne, przy czym  wymienione osoby pełniły określone funkcje: kierującego tą grupą, uczestników obrotu czy też  kuriera.

Kierujący grupą Damian W. zorganizował i koordynował zakup, dalszą dystrybucję oraz przemyt znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy i MDMA oraz znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany, kokainy i haszyszu, wskazując dostawców oraz nabywców tych substancji i środków, ilość i terminy nabywanych narkotyków, polecając nabycie i sprzedaż tych środków oraz substancji, przekazywał środki finansowe na ich zakup, wskazał kuriera, organizował miejsca, w których przechowywał celem magazynowania, a następnie konfekcjonowania i porcjowania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursora w postaci BMK, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy z Polski do Niemiec znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, wewnątrzwspólnotowego nabycia z Hiszpanii do Polski znacznej ilości środków odurzających w postaci haszyszu i marihuany i inne.

Uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w łącznej ilości 54 kg, MDMA w ilości 300 gramówi 300 sztuk tabletek oraz znacznej ilości środków odurzających w postaci marihuany w łącznej ilości 59 kg i 100 gramów, haszyszu w ilości 5 kg oraz kokainy w łącznej ilości 150 gramów.

Jest to ilość środków odurzających, które grupa wprowadziła do obrotu. Niezależnie od tego poszczególni oskarżeni wprowadzali do obrotu lub uczestniczyli w obrocie, w różnym okresie czasu, marihuanę / w różnych ilościach /.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Damian W. częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Przyznał się do obrotu narkotykami oraz prekursorem, przemytu narkotyków z Polski do Niemiec oraz z Hiszpanii do kraju. Nie przyznał się kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wyjaśnił, że z kolegami zakupili wspólnie na Śląsku sprzęt laboratoryjny, który miał służyć do produkcji amfetaminy.

Damian W. był karany za czyny z art. 158§1 kk, 158§2 kk, 226§1 kk, 57a§1 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał Cz. w pierwszych złożonych wyjaśnieniach przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów. W toku czasie kolejnych wyjaśnień nie przyznał się do zarzutów i w tym zakresie wyjaśnił, iż jego częściowe przyznanie się do zarzutów wynikało ze stresu, a złożone wyjaśnienia mogły nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, nie był dotychczas karany.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Wojciech S. nie przyznał się do zarzuconych mu czynów. Odmówił składania w sprawie wyjaśnień.

Nie przyznało się do przedstawionych zarzutów 6 innych oskarżonych w tym osoba będąca kurierem.  Pozostałe osoby przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Damianowi W. i 3 innym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15, jednemu z oskarżonych grozi kara pozbawienia do lat 3, natomiast pozostałym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Jest to już 3 akt oskarżenia dot. obrotu narkotykami powiązanych ze sobą oskarżonych. W dniu 22.04 2015 r oskarżonych zostało 15 osób, w tym 3 mężczyzn działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a w dniu 13.05. br. kolejne 3 osoby (oskarżeni o obrót amfetaminą i marihuaną). Opisana wyżej grupa przestępcza liczyła łącznie 7 osób.

 

Aktualności