Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o rozbój i usiłowanie rozboju.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła 4 młodych mężczyzn o rozbój i usiłowanie rozboju w nocy z 27/28.04.2014 roku w Krakowie.

Oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną, co do którego materiały wyłączono do odrębnego postępowania, poprzez grożenie natychmiastowym użyciem przemocy, a następnie użycie przemocy polegającej na dwukrotnym uderzeniu pokrzywdzonego w twarz, / najpierw przez Marcina P /., w wyniku czego doznał on obrażeń w postaci złamanie zęba  i rozchwianie innego zęba, które uznać należy za powodujące naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 k.k., zabrali w celu przywłaszczenia należący do niego telefon komórkowy m-ki Sony Xperia S wartości 700 zł. oraz portfel m-ki Puma wartości 20 zł. z pieniędzmi w kwocie 80 zł. Następnie poprzez bicie po twarzy oraz grożenie natychmiastowym użyciem przemocy, w tym zmuszenie pokrzywdzonego przez Krzysztofa Sz. do klęczenia na ulicy, usiłowali dokonać zaboru, w celu przywłaszczenia, pieniędzy i wartościowych przedmiotów, w tym telefonów komórkowych, na szkodę tego pokrzywdzonego i jego kolegi, czego nie osiągnęli z uwagi na postawę pokrzywdzonych.

 

Pokrzywdzeni po zakończeniu imprezy urodzinowej ich koleżanki stali pod jednym z lokali w Krakowie. W pewnej chwili wykonali gest – było to podniesienie butelki z piwem – do oskarżonych. W odpowiedzi na ten gest oskarżeni podbiegli do nich i pytali „za kim są”  (komu kibicują). Okazało się, że byli kibicami tej samej drużyny i mimo to zostali zaatakowani.

Oskarżony Marcin P. uderzył tak pokrzywdzonego, że spowodował u niego obrażenia ciała  naruszające czynności jego ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni. Drugi z oskarżonych – Krzysztof Sz. zmusił pokrzywdzonego do klęczenia na ulicy. Wszyscy oskarżeni przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu, złożyli wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledztwa i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Jeden z oskarżonych był karany za czyn z art. 226§1kk.

Wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu wniosek o dobrowolne poddanie się karze wszystkich oskarżonych (kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, obowiązki naprawienia szkody, grzywny, orzeczenie zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych za doznaną krzywdę).

Aktualności