Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o szereg czynów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył 24 osoby o szereg czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż w okresie co najmniej od grudnia 2011 roku do czerwca 2013 roku w Chrzanowie i innych miejscowościach województwa małopolskiego oraz śląskiego funkcjonowały osoby, zajmujące się obrotem substancją psychotropową w postaci amfetaminy (w przypadku niektórych osób były to znaczne ilości amfetaminy), jak też - na mniejszą skalę - ziela konopi innych niż włókniste (marihuany). Był to szeroki krąg znajomych, wśród których niejednokrotnie dochodziło do transakcji kupna - sprzedaży narkotyków, przy czym bywało, że sprzedający stawał się następnie kupującym - gdy on sam aktualnie nie miał dostępu do amfetaminy.

Dodać należy, iż miały miejsce sytuacje, gdy sprzedający amfetaminę dodawali do zakupionej amfetaminy substancje, które miały zwiększyć jej objętość i tym samym spowodować uzyskanie  większej korzyści.

W szczególności ustalono, iż z końcem 2011 roku Jacek K. zamieszkały w Chrzanowie uzyskał informacje od swojego znajomego Roberta K. / jest poszukiwany /, o tym, iż ma on dostęp do amfetaminy. Wymienieni ustalili warunki ewentualnych transakcji, po czym w okresie co najmniej od grudnia 2011 roku do października 2012 roku, a sporadycznie jeszcze do sierpnia 2013 roku, Jacek K. uczestniczył w obrocie amfetaminą, w ten sposób, iż telefonicznie informował Roberta K. o zapotrzebowaniu na amfetaminę, po czym udawał się (m.in. motorem) do Libiąża, gdzie nabywał od Roberta K. substancję psychotropową w postaci amfetaminy - początkowo jednorazowo były to ilości po 10 gram (1-2 razy w tygodniu), a następnie ilości wzrosły nawet do 0,5 kg. Jacek K. przeważnie dokonywał zakupu około 100 gram tygodniowo. Zdarzyło się co najmniej 25-krotnie, iż Jacek K. udawał się do miejsca zamieszkania Roberta K. dzięki pomocy Sebastiana G., który dysponował pojazdem marki Ford Mondeo. Jacek K. otrzymywał amfetaminę w tzw, „leasing”. Po dokonanej z zyskiem sprzedaży dostarczał pieniądze. Zdarzyło się, że kilkukrotnie przewoził je także Sebastian G.

Jacek K. nabywał amfetaminę od Roberta K. płacąc od 9 do 11 zł. za 1 gram. Odsprzedawał ją po 13 zł. za gram, a finalni, ustaleni w niniejszej sprawie odbiorcy, z reguły płacili po 20 zł. za gram amfetaminy.

W okresie od czerwca 2012 roku do października 2012 roku Jacek K. skontaktował się ponadto z Andrzejem K., od którego także zakupił łącznie nie mniej niż l,5 kg amfetaminy, po czym także tę substancję odsprzedawał swoim stałym odbiorcom.

Ponadto, w datach bliżej nieustalonych, w okresie pomiędzy styczniem 2013 roku, a sierpniem 2013 roku, w Chrzanowie, Jacek K. co najmniej dwukrotnie nabył od Jarosława K. amfetaminę w łącznej ilości nie mniejszej niż 8 gram o wartości co najmniej 160,00 zł, którą następnie odsprzedał Łukaszowi J.

Działając w ten sposób Jacek K. dokonał obrotu amfetaminą w łącznej ilości co najmniej 16,540 kg o wartości nie mniejszej niż 330.800,00zł. Wymieniony nie był wówczas nigdzie zatrudniony, w tym okresie kilkukrotnie wykonywał wraz z bratem prace dorywcze, zaś jego podstawowym źródłem utrzymania były pieniądze uzyskiwane ze sprzedanej z zyskiem amfetaminy. Wymieniony uczynił sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu.

Wyżej wymienione osoby (za wyjątkiem Sebastiana G.) zostały oskarżone o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych. Sebastian G. został oskarżony o pomocnictwo do tych czynów.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o posiadanie i udzielanie innym osobom wymienionych substancji. 15 osób dobrowolnie poddało się karze przyznając się do popełnienia zarzucanych im czynów. Taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu ( są to kary od 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności do kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i grzywny).

Kilka osób, w toku prowadzonego postępowania, nie przyznało się do posiadania bądź wprowadzania do obrotu narkotyków.

Oskarżonym , którzy nie złożyli wniosku o dobrowolne poddanie się karze grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności lub do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 3 podejrzanych materiały procesowe wyłączono do odrębnego postępowania. Większość oskarżonych była już karana sądownie, a jeden z oskarżonych zarzucane mu czyny popełnił w warunkach recydywy.

Aktualności