Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o szereg wyłudzeń: kredytów, potyczek i usług telekomunikacyjnych.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła 7 osób o szereg oszustw.

W okresie od października 2012 r. do grudnia 2013 r. w Krakowie Dawid M. oraz Robert T., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dopuścili się wyłudzeń mienia oraz usiłowali wyłudzić mienie. Formalnie o kredyty, pożyczki ubiegały się Dorota R., Roma N. i Katarzyna K. Umowy z operatorami telefonii komórkowej zawarły zaś Dorota R. i Roma N. Mechanizm wszystkich czynów był podobny. Sprawcy, działając w różnych konfiguracjach osobowych przedkładali podrobione i stwierdzające nieprawdę dokumenty potwierdzające zatrudnienie i osiągane dochody w różnych firmach, bądź składali nierzetelne pisemne oświadczenia o swoim zatrudnieniu i zaciągali zobowiązania w postaci kredytów, pożyczek oraz zawierali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dawid M. i Robert T. kierowali całym procederem, instruowali osoby, które formalnie miały być stronami umów, dostarczali im niezbędne dokumenty. To oni w największym stopniu korzystali z wyłudzeń, zatrzymywali dla siebie znaczną część wyłudzonych środków pieniężnych.

Dawid M. każdego z zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. Trzy pozostałe osoby / Aneta W., Paweł B. i Katarzyna K./ zostały oskarżone o popełnienie 1 czynu – wyłudzenia kredytu. Czyn zarzucany Anecie W. został również przez nią popełniony w warunkach recydywy.

Przesłuchani charakterze podejrzanych Dawid. M., Robert T. i Paweł B. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Pozostałe osoby przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyły wyjaśnienia zgodne z ustalonym faktem praktycznym.

Dawidowi M. i Anecie W. grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat, pozostałym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Łączna wartość wyłudzonego przez podejrzanych mienia wynosi prawie 250 tys. zł.

Aktualności