Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o wyłudzanie kredytów i usiłowanie oszustwa na szkodę banków.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie- Podgórzu zakończyła śledztwo dotyczące zorganizowanego procederu wyłudzania kredytów bankowych na podstawie nierzetelnych i podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu, który miał miejsce w latach od 2010 do 2012 r.

Akt oskarżenia przeciwko 6 osobom został skierowany do Sądu.

Ustalono, iż osobami, które brały aktywny udział w organizowaniu wyłudzeń były m.in Anna S., Anna W. oraz Daniel S. W dwóch przypadkach w wyłudzeniach kredytu brał również udział pracownik jednego z banków Krzysztof  D.

Przedmiotem oszustwa bankowego był np.: kredyt gotówkowy  zaciągnięty przez Małgorzatę K. w wysokości ponad 11 tys. zł, na postawie nierzetelnego dokumentu w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków, który był zaciągnięty przy współudziale Anny S., Anny W. oraz pracownika banku  Krzysztofa D. do którego pomocnictwa udzielił Ryszard Ł.

Odnośnie okoliczności zawarcia tego kredytu ustalono, iż:  konkubent Małgorzaty K., był znajomym Ryszarda Ł. Od niego pochodziła informacja, iż istnieje osoba, która pomaga załatwiać pożyczki / chodziło o wzięcie kredytu na podstawie, podrobionego zaświadczenia/. Małgorzata K., w tym czasie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej, była bez pracy. Ryszard Ł. doprowadził do jej spotkania z osobami, które miały zorganizować oszustwo bankowe. Z Małgorzatą K. spotkała się Anna W. Potwierdziła ona, iż jest możliwość wzięcia kredytu ale „wszyscy coś z tego muszą mieć”. W szczególności wskazała, iż trzeba przekazać pieniądze osobie z banku oraz Ryszardowi Ł. W celu ustalenia kwoty kredytu Anna W. przekazała Małgorzacie K., iż winna się spotkać z Anną S. W trakcie rozmowy Anna S. przekazała, iż musi zorientować się gdzie można wziąć kredyt, przekazała do podpisania Małgorzacie K. szereg dokumentów, wśród których znajdowały się zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach oraz wnioski o przyznanie kredytu. Anna S. podała, iż będzie składać dokumenty w różnych bankach.

Po tym spotkaniu Anna S. kontaktowała się telefonicznie z Małgorzatą K. i przekazywała informacje dotyczące możliwości zaciągnięcia kredytu.

13 października 2011 r. Anna S. skontaktowała się z Małgorzatą K. i przekazała, by pojawiła się na wskazanej ulicy niedaleko jednego z banków. Wcześniej Małgorzata K. umówiła się z Anną W. Przed bankiem na Małgorzatę K. oczekiwała Anna S., która przekazała jej, by podeszła do wskazanego stanowiska gdzie pracuje jej znajomy Krzysztof D., który załatwił już jej pożyczkę. Gdy potwierdziła swoje dane, w/wym. rozpoczął przygotowanie dokumentów pożyczki. Krzysztof D. nie pytał się o żadne szczegóły związane z zaciąganym kredytem, w szczególności o fakt zatrudnienia i zdolność kredytową. Przekazał Małgorzacie K. dokumenty do podpisu, a następnie wskazał, by udała się ona piętro niżej, by pobrać pieniądze - kwotę około 10000 zł. Małgorzata K. wskazała, by z wypłacanych pieniędzy potrącić trzy raty /wcześniej tak kazała jej zrobić Anna S./. Po wyjściu z banku Anna W. wskazała, iż trzeba udać się do knajpki obok i podzielić pieniądze. W międzyczasie z banku wyszedł Krzysztof D. i udał się do tego lokalu. W lokalu była już Anna S. która wyszła i powiedziała do Małgorzaty K. by przekazała jej pieniądze, gdyż musi je teraz podzielić, wzięła pieniądze i weszła za Krzysztofem D. do lokalu.

Anna S. wymieniała, komu należy zapłacić pieniądze z tytułu oszustwa, Anna W. wskazała, iż trzeba zapłacić Ryszardowi Ł. bo miał „komplikacje”. Ryszard Ł. został oskarżony o pomocnictwo do tego oszustwa. Małgorzata K. dostała ze wskazanego kredytu kwotę 1000 zł. Anna S. dzwoniła jeszcze do Małgorzaty K. i mówiła jej, że załatwi jej pracę jednocześnie namawiając do wzięcia kolejnych kredytów. Małgorzacie K. przekazała do podpisania plik dokumentów związanych z wnioskami o przyznanie kredytu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu z jednej z firm.

Anna S.i Anna W. zostały oskarżone również o usiłowanie wyłudzenia kredytu w kwocie 5 tys. zł / wniosek kredytowy złożony do innego banku nie został zrealizowany /, przedłożenie nierzetelnego dokumentu dotyczącego zatrudnienia i wysokości osiąganych dochodów, a dodatkowo Anna S. o usiłowanie wyłudzenia kredytu w wysokości 230 tys. zł. oraz o  pomocnictwo do wyłudzenia kredytu w wysokości 35 tys. zł. (podrobiła podpis na dokumencie zawierającym nieprawdziwe informacje o zatrudnieniu i wysokości zarobków).

Pozostałe osoby, zostały oskarżone o popełnienie 1 czynu lub kilku czynów (oszustwa i usiłowanie wyłudzenia mienia).

W dniu  28.01.2015 r został skierowany do SO w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi D., Małgorzacie K. i 2 innym osobom wraz z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Anna S. pierwotnie nie przyznawała się do przedstawionych zarzutów, następnie przyznała się do ich popełnienia, finalnie jednak nie przyznała się do żadnego z zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia.

Anna W., nie przyznała się do usiłowania wyłudzenia kwoty 5 tys. zł., przyznała się do pozostałych zarzucanych jej czynów. Artur W. przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.

Pozostali oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Anna S. była już karana za przest. z art. 286§1 kk, 297§1 kk w zw. z art.294§1 kk.

Anna W. była również karana m.in. za przest. z art. 286§1 kk, podobnie Zbigniew W.,. i Ryszard Ł. Pozostałe osoby oskarżone nie były karane sądownie.

Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W tym postępowaniu było 40 podejrzanych, wobec 27 osób skierowano akty oskarżenia / zapadły już do 2 osób wyroki skazujące/, a w stosunku do 9 zawieszono postępowanie. Łączna wartość wyłudzonych kredytów wyniosła ponad 800 tys. zł., a tych, które usiłowali wyłudzić wynosiła ok.1,5 mil. zł.

Aktualności