Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o wyłudzanie kredytów.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Nowej Hucie oskarżyła 4 osoby, które wykorzystywały poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów do wyłudzania kredytów z szeregu placówek bankowych.

Lucjan M. i Anna R. byli udziałowcami spółki faktycznie prowadzącej działalność. Byli też jej faktycznymi pracownikami wraz z pozostałymi oskarżonymi.

Przy wykorzystaniu zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków w tejże firmie zaciągali szereg zobowiązań w Bankach i SKOK-ach w różnych ich oddziałach. Przy czym wystawcą tych zaświadczeń była głównie Anna R. ale także prokurenci firmy Lucjan M. i Adam M.- co do którego postepowanie umorzono z uwagi na jego zgon. Podawana w nich wysokość zarobków nie odpowiadała tej, która wynikała z dokumentacji uzyskanej w tym zakresie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych jak i zabezpieczonej dokumentacji firmy, którą to dokumentację prowadziło jedno z biur rachunkowych w Krakowie. Podanie osiąganych dochodów w zawyżonej wysokości, jak i co do faktu samego zatrudnienia od określonej daty na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak w przypadku Lucjana M. Konstancji H., pozwalało na spełnienie wymagań w zakresie zdolności kredytowej, a co za tym idzie uzyskanie pożyczki czy kredytu. Część z zaciągniętych wyżej zobowiązań finansowych była nieterminowo i z przerwami spłacana, co do części jednakże występowały znaczne zaległości, a w konsekwencji umowy były wypowiedziane i prowadzone były postępowania egzekucyjne. Z historii rachunków bankowych wynika, iż spłatą zobowiązań Konstancji H., Przemysława D. w dużej mierze zajmowali się Lucjan M., Anna R. lub jej mąż i córka. Analiza materiałów sprawy wskazuje, iż środki pieniężne pozyskiwane w ten sposób były przeznaczane na działalność firmy i na samą egzystencję pracowników, a ich spłata była uzależniana od ewentualnych przyszłych dochodów firmy. Nadto część zobowiązań finansowych była spłacana poprzez zaciąganie kolejnych, przy posłużeniu się przedmiotowymi zaświadczeniami wskazującymi wymaganą wysokość uzyskiwanych dochodów.

 Jak wynika z uzyskanej opinii biegłego z zakresu rachunkowości, wydanej na zabezpieczonej dokumentacji firmy, dokumentacji z Urzędów Skarbowych i ZUS, kwota dochodów wskazana w zaświadczeniach o zatrudnieniu, a przedkładanych przez podejrzanych do umów wskazanych w zarzutach, nie odpowiadała prawdzie i była zawyżona.

Część kredytów i pożyczek było zaciąganych przez Lucjana M., Annę R., Konstancję H. i Przemysława D. poprzez pośredników finansowych. Firmy te kontaktowały w/w osoby z poszczególnymi bankami i pomagały w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku pożyczkowego/kredytowego.

Postępowaniem nie objęto czynów oskarżonych w sytuacjach spłat zaległości przed wszczęciem postepowania.

Łączna wartość wyłudzonych kredytów i pożyczek w okresie od marca 2007 r. do września 2009 r., które zostały w ten sposób uzyskane, wyniosła 938 912 zł.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie sie karze (dla Anny R. – kara łączna - 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 6 lat, grzywny; dla Lucjana M. – kara łączna – 3 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat, grzywna, zobowiązanie do naprawienia szkody w łącznej kwocie prawie 40 tys. zł; dla Konstancji H. Kara łączna 2 lata i 4 m-ce pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, grzywna, zobowiązanie do naprawie szkody – ponad 63 tys. zł; dla Przemysława D. Kara łączna 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata, grzywna, zobowiazanie do naprawienia szkody w łącznej kwocie przekraczającej 52 tys. zł) i taki wniosek został skierowany,wraz z aktem oskarżenia do Sądu.

Wobec Anny R. są wdrożone postepowania cywilne dot. odzyskania wyłudzonych pieniedzy

Aktualności