Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o wyłudzenia i usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych i inne.

Wydział ds. Korupcji oraz Przestępstw przeciwko Własności Intelektualnej i Przemysłowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 osobom oskarżając je  głównie o wyłudzenia i usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych.

Jacek A. został oskarżony o 10 tego rodzaju czynów w tym 5 oszustw dokonanych w bankach lub w sklepach, gdzie przedkładał podrobione poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach. Łączna wartość wyłudzonych kredytów (z różnych banków i sklepów) wyniosła  ponad 30838 zł, a wartość kredytów, które chciał uzyskać wynosiła 12025 zł.

Wymieniony został również oskarżony o posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej w postaci rewolweru i amunicji.

Drugą oskarżoną jest Ewelina F., która podrobiła w celu użycia za autentyczny dwa dokumenty – w postaci sfałszowanych, poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu Jacka A. i osiąganych przez niego dochodów. Nadto nakłoniła Jacka A. do wyłudzenia kredytów i usiłowania w/wym. oszustw kredytowych. Osoby te nie łączyła żadna zażyłość, a jedynie wykorzystały sposobność popełnienia przestępstw.

W toku prowadzonego postępowania nie udało się odzyskać wyłudzonych pieniędzy. Do ujawnienia tych czynów doszło wskutek działań podjętych przez prokuratora i Policję.

Jacek A. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył lakoniczne wyjaśnienia. Ewelina F. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, złożyła wyjaśnienia zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej.  Wymienionym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W czasie gromadzenia dowodów ujawniono u trzeciej osoby oskarżonej - Pawła Z. narkotyki w postaci amfetaminy w ilości łącznej 33,16 grama oraz susz roślinny marihuany w ilości łącznej 37,44 grama.

Wymieniony przyznał się do posiadania wymienionych środków odurzających i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności