Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Zachód oskarżyła 10 osób o wyłudzenie szeregu kredytów oraz o usiłowanie wyłudzenia kredytów bankowych.

Wśród oskarżonych jest Beata P. i jej mąż, 2 synów i córka małżonków P., zięć, synowa, kuzynka rodziny, była narzeczona jednego z synów oraz pośrednik bankowy.

W dniu 28.05.2013 r. funkcjonariusze Policji zostali wezwani do jednego z banków w Krakowie i zatrzymali usiłujących wyłudzić kredyt bankowy wysokości przeszło 52 tys. zł poprzez wprowadzenie w błąd pracownika banku co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków umowy kredytu gotówkowego oraz poprzez przedłożenie nieprawdziwego zaświadczenia wydanego na nazwisko Haliny Sz., co do danych dotyczących wysokości osiąganego dochodu.

Wśród osób zatrzymanych była Beata P., jej kuzynka Halina Sz. oraz zięć.

Dokumentacja zabezpieczona w czasie przeszukań przeprowadzonych u zatrzymanych osób wskazała, że nie był to jedyny kredyt, który usiłowali wyłudzić z banku ale działanie na szerszą skalę.

Beata P. została oskarżona o 16 tego rodzaju czynów, jej mąż o 1 czyn, a pozostałe osoby o dwa lub kilka takich czynów.

Łączna wartość wyłudzonych przez Beatę P. kredytów wyniosła prawie 300 tys. zł, a tych, których nie udało się jej uzyskać przekracza 500 tys zł. Beata P. wystawiała osobom starającym się o kredyt stosowne zaświadczenia o wysokości zarobków. Składane wnioski kredytowe dotyczyły różnych celów, faktycznie środki miały służyć do dofinansowania prowadzonej działalności przez Beatę P., również  rozszerzenie prowadzonej przez nią działalności. Uzyskane pieniądze z kredytów służyły do częściowej spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, były też wydawane na własne potrzeby.

Wszyscy oskarżeni, w toku postępowania, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze i takie wnioski wraz z aktem oskarżenia zostały skierowane do Sądu (kary od 10 m-cy pozbawienia wolności do 7 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby wynoszący od 2 lat do 8 lat, kary grzywny, solidarne naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem).

Z akt prowadzonego postępowania wyłączono materiały procesowe dotyczące 1 podejrzanego – pośrednika i w tym zakresie prowadzone jest odrębne postępowanie.

Aktualności